نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل عاملي مولفه هاي مديريتي تاثيرگذار بر کيفيت آموزش عالي از ديدگاه اعضاي هيات علمي پرديس هاي کشاورزي دانشگاه تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 
چکیده: 
هدف کلي اين تحقيق بررسي و تحليل عاملي مولفه هاي مديريتي تاثيرگذار بر کيفيت آموزش عالي از ديدگاه اعضاي هيات علمي پرديس هاي کشاورزي دانشگاه تهران بود. جامعه آماري تحقيق شامل 256 نفر از اساتيد پرديس هاي کشاورزي دانشگاه تهران (پرديس ابوريحان و پرديس کرج) بود. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي با انتساب متناسب با حجم نمونه، تعداد 83 نفر که از طريق فرمول کوکران انتخاب شدند و براي افزايش دقت 100 نفر به عنوان پاسخگو تعيين گرديد. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه اي بود که روايي آن بر اساس نظرات استادان رشته ترويج و آموزش کشاورزي تاييد گرديد و براي تعيين ميزان پايايي پرسشنامه، از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 0.86 به دست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد پردازش قرار گرفت. نتايج حاصل از تحليل عاملي مولفه هاي مديريتي تاثيرگذار بر کيفيت آموزش عالي اساتيد نشان داد عواملي چون منابع مالي و امکانات، عوامل سازماني، نفوذ و رهبري، برنامه ريزي و کنترل (نظارت) حدود 74.82 درصد کل واريانس مولفه هاي مديريتي تاثيرگذار بر کيفيت آموزش عالي از ديدگاه استادان را تبيين مي کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

غنچی، م.، و حسینی، س.، و حجازی، ی. (1391). تحلیل عاملی مولفه های مدیریتی تاثیرگذار بر کیفیت آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیات علمی پردیس های کشاورزی دانشگاه تهران. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, 5(2 (پیاپی 18)), 1-18. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194741Vancouver : کپی

غنچی مستانه، حسینی سیدمحمود، حجازی یوسف. تحلیل عاملی مولفه های مدیریتی تاثیرگذار بر کیفیت آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیات علمی پردیس های کشاورزی دانشگاه تهران. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی. 1391 [cited 2022August16];5(2 (پیاپی 18)):1-18. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194741IEEE : کپی

غنچی، م.، حسینی، س.، حجازی، ی.، 1391. تحلیل عاملی مولفه های مدیریتی تاثیرگذار بر کیفیت آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیات علمی پردیس های کشاورزی دانشگاه تهران. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, [online] 5(2 (پیاپی 18)), pp.1-18. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194741. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 294 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی