برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1379 , دوره  7 , شماره  4 ; از صفحه 73 تا صفحه 84 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارقام داخلي سورگم علوفه اي در مقايسه با رقم هيبريد اسپيدفيد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سورگم علوفه اي در جهان به دو صورت لاينهاي خالص و ارقام هيبريد مورد کشت و کار قرار مي گيرد. به منظور بررسي ارقام داخلي سورگم علوفه اي در مقايسه با رقم هيبريد اسپيدفيد آزمايشي در سال 1377 در ايستگاه تحقيقات کشاورزي عراقي محله در قالب طرح اسپيلت پلات در زمان در 4 تکرار انجام گرديد. تيمارهاي اصلي اين آزمايش شامل رقم هيبريد اسپيدفيد به عنوان شاهد و ارقام خالص KFS1،2 KFS،5 KFS،2 MFS و56 LFS بودند. تيمار فرعي (زمان) را چين تشکيل مي داد که شامل چين اول و دوم بود. بر طبق نتايج به دست آمده در اين آزمايش بين ارقام و چينها اختلاف بسيار معني داري (در سطح احتمال 1%) در صفات عملکرد تر، عملکرد خشک، نسبت برگ به ساقه، تعداد گره، قطر ساقه، ارتفاع گياه و نيز اختلاف معني داري (در سطح احتمال 5%) در صفت تعداد برگ وجود داشت. بين ارقام مورد آزمايش از لحاظ تعداد پنجه اختلاف بسيار معني داري وجود داشت ولي چين ها در اين صفت با هم تفاوتي نداشتند. بيشترين ميزان عملکرد تر مربوط به رقم اسپيدفيد بود که با رقم خالص MFS2 در يک سطح آماري قرار داشت و بيشترين مقدار عملکرد خشک هم به رقم اسپيدفيد مربوط مي شد و پس از آن رقم MFS2 در گروه مجزاي آماري قرار داشت. بيشترين و کمترين نسبت برگ به ساقه به ترتيب مربوط به ارقام KFS5 و LFS56 بود که در چين دوم اين نسبت افزايش يافت. در ضمن از لحاظ ارتفاع گياه، تعداد گره، قطر ساقه، تعداد برگ و تعداد پنجه به ترتيب ارقام LFS56، MFS2، KFS5، LFS56، MFS2 برتري داشتند. رقم MFS2 به دليل داشتن عملکرد نسبتاً بالا و داشتن نسبت برگ به ساقه مناسب توانست برتري خود را نسبت به ارقام داخلي ديگر نشان دهد و توانايي رقابت با هيبريد اسپيدفيد را داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مختارپور، ح.، و کشیری، م.، و آناقلی، ا. (1379). بررسی ارقام داخلی سورگم علوفه ای در مقایسه با رقم هیبرید اسپیدفید. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 7(4), 73-84. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=19420Vancouver : کپی

مختارپور حسن، کشیری مرتضی، آناقلی امین. بررسی ارقام داخلی سورگم علوفه ای در مقایسه با رقم هیبرید اسپیدفید. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 1379 [cited 2021November27];7(4):73-84. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=19420IEEE : کپی

مختارپور، ح.، کشیری، م.، آناقلی، ا.، 1379. بررسی ارقام داخلی سورگم علوفه ای در مقایسه با رقم هیبرید اسپیدفید. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, [online] 7(4), pp.73-84. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=19420. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 129 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی