برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  2 , شماره  8 ; از صفحه 29 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

تحليلي بر وضعيت مسکن در استان لرستان با استفاده از مدل هاي تحليل عاملي (تاکسونومي عددي و ويليامسون)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مسکن عنصر اصلي جامعه پذيري افراد نسبت به جهان و مملو از ارزش هاي سمبليک به عنوان نشانه منزلت و ترجمان زندگي و مهم ترين کاربري کمي و کيفي شهري محسوب مي گردد و کميت و کيفيت آن گوياي وضعيت اجتماعي- اقتصادي شهر و بسياري از واقعيت هاي جامعه است. مسکن يکي از شاخص هاي تعيين کيفيت زندگي و رفاه اجتماعي است و به عنوان جزء لاينفک توسعه اقتصاد ملي مطرح مي باشد. هدف اين مقاله ارائه تصويري از وضعيت مسکن و تعيين نيازهاي سکونتي استان لرستان و رتبه بندي شهرستان هاي استان از نظر وضعيت کمي و کيفي مسکن جهت اولويت بندي براي برنامه ريزي مسکن در سطح اين استان مي باشد. نوع تحقيق بنيادي-کاربردي و روش بررسي آن توصيفي- تحليلي با بهره گيري از مدل هاي کمي است. متغيرهاي مورد بررسي در اين مقاله، مشتمل بر برآورد سري زماني موجود مسکن، برآورد و مقايسه تطبيقي نرخ تخريب، رتبه بندي شهرستان ها بر اساس شاخص هاي ترکيبي مسکن، محاسبه شاخص شکاف درون منطقه اي و تعيين نقاط بحراني استان از نظر شاخص هاي مسکن است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهدکه ميزان نرخ تخريب مسکن در استان لرستان 2.7 درصد، درمناطق شهري 2.4 درصد و در مناطق روستايي 3.2 درصد است. همچنين در بين شهرهاي مورد مطالعه دلفان، کوهدشت، سلسله و پل دختر داراي بدترين وضعيت مسکن و خرم آباد و بروجرد داراي بهترين وضعيت مسکن در استان لرستان مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 171
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی