نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين عدالت سازماني، رضايت شغلي و اعتماد سازماني و تعهد سازماني با خود ارزيابي از تعالي سازماني بمنظور ارائه يک مدل پيش بين (مطالعه موردي اساتيد دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه چهار کشور)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، گروه علوم تربیتی، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
هدف از اين پژوهش، تعيين رابطه بين عدالت سازماني، رضايت شغلي و اعتماد سازماني و تعهد سازماني با خود ارزيابي از تعالي سازماني است. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش را تمامي اساتيد دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه چهار کشور تشکيل داده اند. روش نمونه گيري، خوشه اي چند مرحله اي بوده که به گونه تصادفي يک چهارم از دانشگاه هاي موجود در منطقه چهار کشور انتخاب شدند و نهايتا تعداد 312 نفر از اعضاي هيات علمي براي پژوهش انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه گيري در اين پژوهش عبارتند از: 1. پرسشنامه عدالت سازماني به وسيله نيهوف و مورمن (2003) (a=0.89)، 2. پرسشنامه تعهد سازماني محقق ساخته (a=0.93)، 3. پرسشنامه رضايت شغلي اسپکتر (1997) (a=0.84)، 4. پرسشنامه اعتماد سازماني رودر (2003) (a=0.91)، 4. پرسشنامه خود ارزيابي تعالي سازماني محقق ساخته (a=0.86). به گونه اي کلي نتايج پژوهش نشان داد، متغيرهايي که کليدي ترين نقش را در تبيين خود ارزيابي از تعالي سازماني ايفا مي کنند شامل: عدالت توزيعي، اعتماد به سازمان، و اعتماد به همکاران مي شوند. عدالت توزيعي، داراي اثر مستقيم (0.491) و اثر غير مستقيم (0.137) با ميانجي گري تعهد سازماني بر خودارزيابي از تعالي سازماني است. اعتماد به سازمان نيز داراي اثر مستقيم (0.478) و اثر غيرمستقيم (0.134) با ميانجي گري خود ارزيابي از تعالي سازماني است. در نهايت اعتماد به همکاران نيز داراي اثر مستقيم (0.139) و اثر غيرمستقيم با ميانجي گري تعهد سازماني (0.089) است. ساير متغيرهاي حاضر در مدل داراي تاثير ضعيف تري به گونه مستقيم يا غير مستقيم بر خودارزيابي از تعالي سازماني هستند. طبق شاخص هاي برازش مدل آزمون شده، مدل نهايي پژوهش از برازش نسبتا مطلوبي برخوردار است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یارمحمدیان، م.، و شفیع پورمطلق، ف.، و فولادوند، م. (1392). رابطه بین عدالت سازمانی, رضایت شغلی و اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با خود ارزیابی از تعالی سازمانی بمنظور ارائه یک مدل پیش بین (مطالعه موردی اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه چهار کشور). رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 4(1 (پیاپی 13)), 1-17. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193590Vancouver : کپی

یارمحمدیان محمدحسین، شفیع پورمطلق فرهاد، فولادوند مریم. رابطه بین عدالت سازمانی, رضایت شغلی و اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با خود ارزیابی از تعالی سازمانی بمنظور ارائه یک مدل پیش بین (مطالعه موردی اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه چهار کشور). رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1392 [cited 2022May29];4(1 (پیاپی 13)):1-17. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193590IEEE : کپی

یارمحمدیان، م.، شفیع پورمطلق، ف.، فولادوند، م.، 1392. رابطه بین عدالت سازمانی, رضایت شغلی و اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با خود ارزیابی از تعالی سازمانی بمنظور ارائه یک مدل پیش بین (مطالعه موردی اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه چهار کشور). رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, [online] 4(1 (پیاپی 13)), pp.1-17. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193590. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 246 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی