برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر چاي ايراني و وارداتي بر تغيير رنگ کامپوزيت رزين دنداني - مطالعه آزمايشگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترمیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، خیابان پاسداران، خیابان نیستان دهم، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، بخش ترمیمی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: تغيير رنگ ترميم هاي کامپوزيتي يکي از عوامل شايع تعويض اين ترميم ها مي باشد و نارضايتي بيماران و دندانپزشک را در پي دارد، از آنجايي که چاي رايج ترين نوشيدني رنگي در بين ايرانيان است، تحقيق حاضر با هدف مقايسه اثر دو چاي ايراني و وارداتي موجود در بازار ايران بر تغيير رنگ دو کامپوزيت ميکروهيبريد Filtek Z250 و Point 4 انجام شد.
مواد و روش ها: اين تحقيق به صورت تجربي و آزمايشگاهي بر روي 30 نمونه کامپوزيتي از دو کامپوزيت
Filtek Z250 و Point 4 انجام شد. ابتدا رنگ سنجي اوليه قبل از غوطه ورسازي در محيط چاي با دستگاه اسپکتروفتومتر صورت گرفت سپس نمونه ها از هر نوع کامپوزيت به 3 زيرگروه 5 تايي تقسيم شدند و در سه محيط چاي ايراني، چاي خارجي و آب مقطر به مدت يک هفته در داخل انکوباتور نگهداري شدند. سپس رنگ سنجي نهايي انجام شد و نتايج حاصل توسط آزمون one way ANOVA مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: ميزان تغيير رنگ به ترتيب در کامپوزيت هاي
Filtek Z250 و Point 4 در محيط چاي وارداتي 11.84±1.71 و 12.29±4.10 و در محيط چاي ايراني 7.87±0.85 و 5.98±2.12 به دست آمد هر دو کامپوزيت در محيط چاي دچار تغيير رنگ غيرقابل قبول از لحاظ کلينيکي شدند (DE>3.3) چاي خارجي به طور معني داري بيشتر از چاي ايراني نمونه ها را دچار تغيير رنگ کرد (P<0.001). ولي تفاوت معني داري بين تغيير رنگ کامپوزيت ها مشاهده نشد (P<0.05).
نتيجه گيري: تغيير رنگ کامپوزيت
Filtek Z250 و Point 4 در محيط چاي از لحاظ کلينيکي غيرقابل قبول و تغيير رنگ ناشي از چاي خارجي بيشتر از چاي داخلي بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی