نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  4 , شماره  13 ; از صفحه 53 تا صفحه 69 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر کاربرد مالچ، وجين دستي علف هاي هرز و تراکم بوته بر عملکرد واجزاي عملکرد ذرت شيرين (KSC (403 در اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروز آباد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، فیروزآباد، ایران
 
چکیده: 
به منظور بررسي اثر کاربرد مالچ، وجين دستي علف هاي هرز و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت شيرين سينگل کراس (403) آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار در سال 1389 در مزرعه شهيد سالمي واقع در شمال اهواز به اجرا درآمد. تيمارهاي آزمايش شامل مالچ در سه سطح شاهد (m1)، کاه (m2) و باگاس (m3). وجين در دو سطح عدم وجين دستي (a1) و وجين دستي علف هاي هرز (a2) و فاکتور تراکم در دو سطح تراکم 60 هزاربوته در هکتار (d1) و 90 هزار بوته در هکتار (d2) بود. نتايج نشان داد که کاربرد مالچ تاثير معني داري در سطح احتمال آماري 5 درصد بر عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه، تعداد دانه در رديف، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، ارتفاع بلال از سطح زمين، قطر ساقه و شاخص برداشت داشته و بقيه صفات تحت تاثير تيمار مالچ قرار نگرفتند. صفات معني دار شده در کاربرد مالچ کاه داراي بيشترين مقدار بودند. همچنين تيمار وجين دستي علف هاي هرز اختلاف معني داري را در سطح احتمال 5 درصد بر عملکرد دانه، شاخص برداشت، تعداد دانه در رديف، ارتفاع بوته، ارتفاع بلال از سطح زمين و قطر ساقه داشت و بقيه صفات تحت تاثير تيمار وجين دستي قرار نگرفتند. تجزيه واريانس نشان داد که تراکم بوته بر عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک، شاخص برداشت، تعداد دانه در رديف، وزن هزار دانه، ارتفاع بلال از سطح زمين و قطر ساقه اثر معني داري داشت و بر بقيه صفات ديگر اثري نداشت. بالاترين عملکرد دانه (گرم در مترمربع 306.99) از تراکم (90 هزار بوته در هکتار) در شرايط وجين دستي بدست آمد. در نهايت اثرات متقابل وجين در تراکم و مالچ در تراکم تاثير معني داري را بر عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه و تعداد دانه در رديف داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کیانی، ص.، و علی زاده، ا.، و بذرافشان، ف.، و ذاکرنژاد، س. (1391). بررسی اثر کاربرد مالچ, وجین دستی علف های هرز و تراکم بوته بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت شیرین (KSC (403 در اهواز. فیزیولوژی گیاهان زراعی, 4(13), 53-69. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192566Vancouver : کپی

کیانی صفورا، علی زاده امید، بذرافشان فرود، ذاکرنژاد سعید. بررسی اثر کاربرد مالچ, وجین دستی علف های هرز و تراکم بوته بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت شیرین (KSC (403 در اهواز. فیزیولوژی گیاهان زراعی. 1391 [cited 2022August13];4(13):53-69. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192566IEEE : کپی

کیانی، ص.، علی زاده، ا.، بذرافشان، ف.، ذاکرنژاد، س.، 1391. بررسی اثر کاربرد مالچ, وجین دستی علف های هرز و تراکم بوته بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت شیرین (KSC (403 در اهواز. فیزیولوژی گیاهان زراعی, [online] 4(13), pp.53-69. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192566. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 149 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی