نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1391 , دوره  14 , شماره  5 ; از صفحه 92 تا صفحه 101 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي فعاليت بدني بر کيفيت زندگي سالمندان مبتلا به استئوآرتريت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: بيماري هاي مزمن از جمله استئوآرتريت به علت سير پيشرونده اي که دارند، اغلب ناتوان کننده بوده و کيفيت زندگي سالمندان را تحت تاثير قرار مي دهند. اين مطالعه با هدف تعيين اثربخشي فعاليت بدني بر کيفيت زندگي سالمندان مبتلا به استئوآرتريت انجام شد.روش بررسي: در اين مطالعه شاهد - موردي 160 سالمند مبتلا به استئوآرتريت (80 سالمند فعال و 80 سالمند غيرفعال) مراجعه کننده به بخش هاي روماتولوژي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه ويژگي هاي فردي و فعاليت بدني يال و پرسشنامه کيفيت زندگي 36 سوالي بود. داده ها با استفاده از آزمون آماري آزمون t مستقل تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: نتايج نشان داد بين ابعاد کيفيت زندگي (عملکرد جسماني، مشکلات جسماني، مشکلات رواني، نشاط و شادابي، سلامت رواني، عملکرد اجتماعي، درد بدن و سلامت عمومي) در دو گروه سالمندان فعال و غيرفعال مبتلا به استئوآرتريت، تفاوت از نظر آماري معني دار است (P<0.05). بررسي ميانگين ها نشان داد که سالمندان فعال مبتلا به استئوآرتريت به طور معني داري در همه ابعاد کيفيت زندگي داراي ميانگين بالاتري نسبت به سالمندان غيرفعال مبتلا به استئوآرتريت بودند (P<0.05).نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه، احتمالا با آموزش و ترغيب به شرکت در فعاليت بدني در سالمندان مي توان نحوه مدارا و سازگاري با سالمندان مبتلا به استئوآرتريت را به نحو موثري فراهم کرد و در بهبود کيفيت زندگي سالمندان و سطح سلامت جامعه نقش مهمي را ايفا نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شمسی پوردهکردی، پ.، و عبدلی، ب.، و مدبری، ش. (1391). اثربخشی فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به استئوآرتریت. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences), 14(5), 92-101. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192514Vancouver : کپی

شمسی پوردهکردی پروانه، عبدلی بهروز، مدبری شقایق. اثربخشی فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به استئوآرتریت. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences). 1391 [cited 2022May23];14(5):92-101. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192514IEEE : کپی

شمسی پوردهکردی، پ.، عبدلی، ب.، مدبری، ش.، 1391. اثربخشی فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به استئوآرتریت. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences), [online] 14(5), pp.92-101. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192514. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 270 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی