نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مبتني بر اجراي دستورات بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به آسم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بم
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: کيفيت زندگي بيماران مبتلا به آسم تحت تاثير عوامل متعددي از جمله عدم آگاهي و دانش آنها نسبت به اين بيماري قرار دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير مدل آموزشي مبتني بر اجراي دستورات بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به آسم انجام گرفت.روش کار: در اين مطالعه نيمه تجربي، جامعه مورد مطالعه شامل 70 بيمار مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلينيک بعثت شهر کرمان در سال 1390 مي باشد که به روش تصادفي به دو گروه آزمون و کنترل تقسيم شدند. در گروه آزمون، بيماران بر اساس مدل آموزشي مبتني بر اجراي دستورات به مدت چهار جلسه دو ساعته تحت آموزش قرار گرفتند در حالي که به گروه کنترل، هيچ گونه آموزشي داده نشد. کيفيت زندگي بيماران قبل و هشت هفته بعد از اتمام آزمون، با استفاده از پرسشنامه کيفيت زندگي بيماران مبتلا به آسم اندازه گيري گرديد. اطلاعات با استفاده نرم افزار آماري SPSS (18) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.نتايج: ميانگين نمره کلي کيفيت زندگي قبل از شروع دوره آموزشي در گروه آزمون 37.4 و در گروه کنترل 32.85 بود که تفاوت معني داري نداشت. بعد از آموزش ميانگين نمره کيفيت زندگي در گروه آزمون به 27.1 و در گروه کنترل به 32.82 رسيد که از نظر آماري تفاوت معني دار بود. نتايج نشان داد که کيفيت زندگي در گروه آزمون بعد از آموزش به شکل معناداري بهبود يافته بود اما کيفيت زندگي در گروه کنترل بعد از آزمون تفاوت معناداري را نشان نداد. همچنين ميانگين نمره کيفيت زندگي در گروه آزمون در مقايسه با گروه کنترل بعد از اجراي آزمون به شکل معناداري بيشتر بود (P<0.05).نتيجه نهايي: نتايج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش بيماران مبتلا به آسم بر اساس مدل آموزشي مبتني بر اجراي دستورات سبب بهبود قابل توجه کيفيت زندگي اين بيماران مي گردد، لذا تيم مراقبتي و درماني به ويژه پرستاران مي توانند از اين مدل، جهت مراقبت از بيماران استفاده نمايند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عرب، م.، و ناصحی، ا.، و برهانی، ف.، و عباس زاده، ع.، و جعفری، م. (1391). تاثیر آموزش مبتنی بر اجرای دستورات بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), 20(2 (مسلسل 38)), 32-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192398Vancouver : کپی

عرب منصور، ناصحی اسراء، برهانی فریبا، عباس زاده عباس، جعفری مجتبی. تاثیر آموزش مبتنی بر اجرای دستورات بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان). 1391 [cited 2022August11];20(2 (مسلسل 38)):32-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192398IEEE : کپی

عرب، م.، ناصحی، ا.، برهانی، ف.، عباس زاده، ع.، جعفری، م.، 1391. تاثیر آموزش مبتنی بر اجرای دستورات بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), [online] 20(2 (مسلسل 38)), pp.32-39. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192398. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 155 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی