برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  7 , شماره  23 ; از صفحه 161 تا صفحه 185 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش کيفيت خدمات درماني در بخش اورژانس بيمارستان، مبتني بر حقوق بيمار (يک مطالعه مقطعي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان، تهران، ایران
 
چکیده: 
چگونگي ارائه خدمت در مراکز فوريت ها و اورژانس بيمارستان ها، مي تواند نشان دهنده وضعيت کلي ارائه خدمات در هر بيمارستان باشد. هدف اين مطالعه بررسي ميزان رضايتمندي بيماران از اورژانس بيمارستان حضرت ولي عصر فسا است.اين تحقيق از نظر هدف از نوع کاربردي و از نظر روش اجرا به صورت توصيفي - تحليلي است. پرسشنامه خودساخته در مقياس 5 قسمتي ليکرت، به وسيله مصاحبه تکميل گرديد. تعداد 470 نفر از بيماران مورد مصاحبه قرار گرفته، اطلاعات گردآوري شده به وسيله نرم افزارهاي 18 SPSS و Minitab16 با استفاده از آزمون هاي مناسب تجزيه و تحليل شد. روايي پرسشنامه از روش ساختاري و محتوايي تامين شد. براي تعيين پايايي، آلفاي کرونباخ محاسبه شد که0.91  بود. نتايج نشان مي دهد 50.1 درصد نمونه مورد پژوهش مرد بودند. در بين متغيرهاي دموگرافيگ و زمينه اي، بين ميزان رضايتمندي و تحصيلات (P<0.001) از نظر آماري رابطه معناداري مشاهده شد. تحليل عاملي اکتشافي نشان داد که پرسشنامه داراي پنج عامل «تجهيزات و امکانات»، «بهداشت محيط»، «دسترسي»، «مراقبت» و «جنبه هاي رفتاري» است. رضايتمندي از «تجهيزات و امکانات» 3.41، «بهداشت محيط» 2.69، «دسترسي» 3.77، «مراقبت» 3.15 و «جنبه هاي رفتاري» 3.11 بود.يافته هاي اين پژوهش لزوم ارتقاي کيفيت خدمات اورژانس را مشخص مي کند. به نظر مي رسد با اصلاح نقايص سيستم بر اساس نظر بيماران مي توان رضايتمندي بالاتري حاصل کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نورالسنا، ر.، و رضاییان، س.، و سقایی، ع.، و کریم زاده، ی.، و مرادی، س. (1392). سنجش کیفیت خدمات درمانی در بخش اورژانس بیمارستان, مبتنی بر حقوق بیمار (یک مطالعه مقطعی). اخلاق پزشکی, 7(23), 161-185. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192328Vancouver : کپی

نورالسنا رسول، رضاییان سجاد، سقایی عباس، کریم زاده یوسف، مرادی سمیه. سنجش کیفیت خدمات درمانی در بخش اورژانس بیمارستان, مبتنی بر حقوق بیمار (یک مطالعه مقطعی). اخلاق پزشکی. 1392 [cited 2021December08];7(23):161-185. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192328IEEE : کپی

نورالسنا، ر.، رضاییان، س.، سقایی، ع.، کریم زاده، ی.، مرادی، س.، 1392. سنجش کیفیت خدمات درمانی در بخش اورژانس بیمارستان, مبتنی بر حقوق بیمار (یک مطالعه مقطعی). اخلاق پزشکی, [online] 7(23), pp.161-185. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192328. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 82 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی