برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  13 , شماره  41 ; از صفحه 155 تا صفحه 170 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر بر توانمندسازي کشاورزان در مناطق روستايي شهرستان اهر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 

امروزه توانمندسازي کشاورزان در دستيابي به توسعه کشاورزي از ملزومات توسعه به شمار مي آيد. توانمندسازي با آماده ساختن کشاورزان براي کار و حرفه کشاورزي، کمک به افزايش کارآيي و بازده توليد، آشنا ساختن کشاورزان با مسائل بازاريابي محصولات توليدي، حفاظت از خاک و منابع طبيعي، مديريت موثر و فعال مزرعه و مشارکت در فعاليت هاي رهبري روستايي و غيره به توسعه کشاورزي شتاب بيشتري مي بخشد. تحقيق حاضر از نوع کاربردي و به لحاظ روش از نوع تحقيقات پيمايشي تبييني يا تحليلي به شمار مي رود که در آن با استفاده از نمونه گيري تصادفي از طريق فرمول کوکران، 194 نفر از کشاورزان ساکن در مناطق روستايي شهرستان اهر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقيق پرسش نامه است که براي تعيين روايي محتواي آن از نقطه نظرات کارشناسان مختلف استفاده شده و پايايي آن با بهره گيري از فرمول کرونباخ - آلفا (a>0.86) محاسبه گرديد. در مورد عوامل موثر در توانمندسازي، چهار عامل استخراج شدند که عامل اول به نام عامل اجتماعي - فرهنگي، با تبيين بيش از 27.61 درصد از کل واريانس، به عنوان اثربخش ترين عامل معرفي شد. عامل دوم به نام عامل اقتصادي، 18.75 درصد از واريانس کل را پس از عامل اول تبيين کرد. عامل سوم به نام عامل روان شناختي، 15.13 درصد از کل واريانس و عامل آخر به نام عامل فردي، 12.44 درصد از کل واريانس را تبيين کردند. در مجموع مقدار واريانس و واريانس تجمعي تبيين شده توسط اين چهار عامل 73.95 برآورد گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حیدری ساربان، و. (1392). بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کشاورزان در مناطق روستایی شهرستان اهر. فضای جغرافیایی, 13(41), 155-170. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192267Vancouver : کپی

حیدری ساربان وکیل. بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کشاورزان در مناطق روستایی شهرستان اهر. فضای جغرافیایی. 1392 [cited 2021October20];13(41):155-170. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192267IEEE : کپی

حیدری ساربان، و.، 1392. بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کشاورزان در مناطق روستایی شهرستان اهر. فضای جغرافیایی, [online] 13(41), pp.155-170. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192267. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 180 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی