برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي درمان فراشناختي گروهي بر باورهاي فراشناختي، نگراني و حوزه هاي نگراني در بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي درمان فراشناختي گروهي بر باورهاي فراشناختي، نگراني و حوزه هاي نگراني در بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير بود.
روش: جامعه آماري پژوهش شامل کليه بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير مراجعه کننده به کلينيک هاي دانشگاه تهران بود. تعدادي از بيماران مذکور به شيوه در دسترس انتخاب شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه هاي فراشناخت، نگراني ايالت پنسيلوانيا، و پرسشنامه حوزه هاي نگراني و مصاحبه ساختار يافته باليني براي اختلالات رواني توسط روان پزشک، 30 آزمودني انتخاب شدند و در نهايت به صورت تصادفي در دو گروه (15 نفر گروه آزمايش و 15 نفر گروه کنترل) جايگزين شدند. از 15 نفر آزمودني گروه آزمايش، 12 نفر درمان را تکميل کردند. درمان فراشناختي گروهي در 10 جلسه 120 دقيقه اي طي 2.5 ماه در گروه آزمايش انجام گرفت. تمام آزمودني ها قبل و بعد از درمان و در دوره پيگيري سه ماهه پرسشنامه هاي پژوهش را تکميل کردند
.
يافته ها: نتايج حاصل از آزمون تحليل کوواريانس نشان داد که درمان فراشناختي گروهي اثر معني داري بر کاهش باورهاي فراشناختي منفي دارد. همچنين نتايج آزمون تحليل کوواريانس نشان داد که درمان فراشناختي گروهي به طور معني داري باعث کاهش نگراني و حوزه هاي نگراني شده است. نتايج ذکر شده در مرحله پيگيري حفظ شدند
.
نتيجه گيري: درمان فراشناختي گروهي بر کاهش ميزان باورهاي منفي فراشناختي و نگراني بيماران تاثير گذار است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 182
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی