برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير حاملگي طبيعي بر ميزان پلاسمايي ليپوپروتئين- آ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: ليپوپروتيين- آ، يک ذره غني از کلسترول در پلاسماي انسان مي باشد، که به عنوان يک عامل خطرساز مستقل براي آترواسکلروز شناخته شده است. علاوه بر بيماري هايي نظير ديابت قندي و نارسايي کليه در مواردي چون حاملگي طبيعي و پرخطر نيز ممکن است، غلظت پلاسمايي اين ليپوپروتئين دچار تغيير گردد. از آنجا که غلظت پلاسمايي Lp(a) و تاثير احتمالي حاملگي بر آن وابسته به نژاد مي باشد، هدف از مطالعه حاضر بررسي اثر حاملگي بر غلظت پلاسمايي اين ليپوپروتيين در گروهي از زنان باردار مقيم شهر يزد بود.
مواد و روشها: گروه مورد مطالعه شامل 94 زن باردار (ميانگين سني
4±6/24/33 سال) و 51 زن غيرباردار سالم (ميانگين سني 6±2/26/73 سال) بود. نمونه خون در اول صبح و در حالت ناشتا تهيه شد و سرم حاصل در دماي -70oC تا زمان سنجش Lp(a) ذخيره گرديد. پس از تعيين مقدار Lp(a)، نتايج حاصل مورد آناليز آماري قرار گرفت. تست هاي آماري U-test و تست Wilcoxon براي مقايسه Lp(a) در دو گروه (باردار و شاهد)، t-test براي مقايسه ليپيدها در دو گروه و تست Wallis Kruskal براي مقايسه متغيرها در چهار گروه (سه ماهه اول، سه ماهه دوم، سه ماهه سوم و گروه شاهد) و آزمون همبستگي پيرسون براي بررسي ارتباط Lp(a) با ساير متغيرها مورد استفاده قرار گرفت. P<0.05 از نظر آماري معني دار در نظر گرفته شد.
نتايج: ميانگين و انحراف معيار سطح پلاسمايي
Lp(a) در گروه باردار (5/22±25 mg/dl) به طور معني داري از گروه شاهد (5/13±18 mg/dl) بالاتر بود (P=0.01). در افراد مورد مطالعه سطح پلاسمايي Lp(a) همبستگي معني داري با سن، ميزان کلسترول و ميزان تري گليسريد نداشت. در 50 نفر از زنان باردار، غلظت پلاسمايي Lp(a) در نيمه دوم حاملگي (4/22±31 mg/dl) به طور معني داري از نيمه اول (16±20 mg/dl) بالاتر بود (P=0.001). مقايسه Lp(a) در گروه هاي سه ماهه و شاهد، افزايش معني داري در گروه سه ماهه سوم نسبت به ساير گروهها نشان داده شد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که مشابه با اغلب ساير جوامع مطالعه شده، غلظت
Lp(a) پلاسمايي در افراد باردار بالاتر از افراد غيرباردار سالم بود. غلظت Lp(a) در هنگام حاملگي به تدريج افزايش مي يابد و اين افزايش در نيمه دوم حاملگي شديدتر است. با توجه به مشکلاتي که افزايش Lp(a) پلاسمايي ممکن است در جريان خون جفت ايجاد نمايد، پيشنهاد مي گردد مطالعات بيشتري به ويژه در مورد رابطه اين ليپوپروتئين با بروز پره اکلامپسي، تولد نوزاد کم وزن و سابقه سقط مکرر صورت گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جلالی خان آبادی، ب.، و مظفری، ح.، و شارق ‌زاده، م. (1383). تاثیر حاملگی طبیعی بر میزان پلاسمایی لیپوپروتئین- آ. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), 5(4 (مسلسل 20)), 280-289. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=19077Vancouver : کپی

جلالی خان آبادی بمان علی، مظفری حسن، شارق ‌زاده مژگان. تاثیر حاملگی طبیعی بر میزان پلاسمایی لیپوپروتئین- آ. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY). 1383 [cited 2021July31];5(4 (مسلسل 20)):280-289. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=19077IEEE : کپی

جلالی خان آبادی، ب.، مظفری، ح.، شارق ‌زاده، م.، 1383. تاثیر حاملگی طبیعی بر میزان پلاسمایی لیپوپروتئین- آ. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), [online] 5(4 (مسلسل 20)), pp.280-289. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=19077. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی