برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  4 , شماره  16 ; از صفحه 97 تا صفحه 111 .
 
عنوان مقاله: 

تبيين نگرش و گرايش مردم استان کردستان به فعاليت هاي ورزشي و حرکتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کردستان
 
چکیده: 
نقش ورزش به عنوان يکي از مظاهر فردي و اجتماعي در حفظ و بقاي سلامت روحي و جسمي افراد جامعه بر کسي پوشيده نيست. تنها با شناخت و آگاهي از نگرش و گرايش مردم به فعاليت هاي حرکتي و ورزش مي توان به پيش بيني، طراحي و برنامه ريزي صحيح براي اين امر مهم پرداخت؛ بنابراين به منظور تبيين نگرش و گرايش مردم استان کردستان به فعاليت هاي حرکتي و ورزشي، 1000 نفر از مردان و زنان بالاي 16 سال استان کردستان، با استفاده از نمونه گيري طبقه اي تصادفي به عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه هاي محقق ساخته پاسخ دادند. براي تعيين روايي صوري - محتوايي از نظرات متخصصان، روايي سازه از تحليل عاملي اکتشافي و تاييدي و پايايي از آلفاي کرونباخ (پرسشنامه نگرش a=0.91، گرايش a=0.87) استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي (کروسکال واليس و آزمون فرضيه ها) مناسب، با به کارگيري نرم افزار «LISREL» و «SPSS» نسخه 8.52 و 16 استفاده شد. بر اساس يافته هاي تحقيق، کسب نشاط و شادي و تقويت جسم و روان از مهم ترين انگيزه هاي شرکتدر فعاليت هاي حرکتي و ورزشي است. همچنين نگرش به فعاليت هاي حرکتي و ورزشي با متغيرهايي مانند جنسيت، وضعيت تاهل، تعداد اعضاي خانواده، مدرک تحصيلي، نوع شغل، درآمد ماهانه، هزينه ماهانه ورزش، گرايش و عدم گرايش به فعاليت هاي حرکتي و ورزشي، جلسات تمرين در هفته، مدت زمان تمرين، رفاه و ايمني محل تفاوت معني دار (p<0.05) دارد، ولي اين تفاوت با ويژگي هاي ديگري همچون سن، هزينه خانوار، مداومت در ورزش و سابقه ورزشي معني دار نيست (p>0.05). گرايش به فعاليت هاي حرکتي و ورزشي با ويژگي هايي همچون جنسيت، سن، وضعيت تاهل، هزينه ماهانه کل خانوار و ميزان هزينه ماهانه ورزش رابطه معني دار (p<0.05) دارد، ولي با ويژگي هاي ديگري همچون تعداد اعضاي خانواده، سطح تحصيلات، نوع شغل و ميزان درآمد ماهانه رابطه معني داري ندارد (p>0.05).
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، س.، و عطارزاده حسینی، س. (1391). تبیین نگرش و گرایش مردم استان کردستان به فعالیت های ورزشی و حرکتی. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی), 4(16), 97-111. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190715Vancouver : کپی

محمدی سردار، عطارزاده حسینی سیدرضا. تبیین نگرش و گرایش مردم استان کردستان به فعالیت های ورزشی و حرکتی. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی). 1391 [cited 2022January20];4(16):97-111. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190715IEEE : کپی

محمدی، س.، عطارزاده حسینی، س.، 1391. تبیین نگرش و گرایش مردم استان کردستان به فعالیت های ورزشی و حرکتی. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی), [online] 4(16), pp.97-111. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190715. 

 
بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی