برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عملكرد اكوستيكي سيستمهاي فراصوتي تشخيصي به هنگام در تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس، گروه فیزیک پزشکی، تهران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: امروزه تصويربرداري فراصوتي تشخيصي به طور وسيعي مورد استفاده قرار ميگيرد. كاربرد گسترده اين روش در پزشكي، اجراي برنامه كنترل كيفي اين تجهيزات را براي كاهش ميزان خطا در تشخيص ضروري ميسازد.
مواد و روشها: در اين برري با استفاد از جسم آزمون و ارایه پروتكل عملكرد مناسب تعداد 79 دستگاه فراصوتي تشخيص به هنگام از انوع مختلف در تهران، به طور تصادفي انتخاب و از نظر پارامترهاي اساسي فراصوتي مورد ارزيابي قرار گرفتند و نتايج حاصل با مقادير توصيه شده توسط AAPM مقايسه گرديد.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشان ميدهد كه از كل دستگاه هاي آزمايش شده، 20.3 درصد از نظر منطقه مرده، 64.6 درصد از نظر اندازه گيري عمقي، 54.4 درصد از نظر اندازه گيري عرضي، 19 درصد از نظر قدرت تفكيك محوري (عمقي) و 12.7 درصد از نظر قدرت تفكيك عرضي، 20.2 درصد از نظر توانايي كانوني كنندگي و 30.4 درصد از نظر يكنواختي عملكردي، خارج از مقادير توصيه شده توسط AAPM دارند. همچنين نتايج نشان ميدهد كه در اين دستگاه بيشترين خطا مربوط به اندازه گيريهاي عمقي و عرضي و كمترين خطا مربوط به قدرت تفكيك عرضي ميباشد.
نتيجه گيري و توصيه ها: وجود چنين خطاهاي قابل توجهي در پارامترهاي اساسي دستگاه هاي فراصوتي، لزوم اجراي دقيق و مداوم يك برنامه كنترل كيفي جامع را در دستگاه هاي فراصوتي تشخيصي به هنگام مورد تاييد قرار ميدهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی