نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  5 , شماره  18 ; از صفحه 69 تا صفحه 83 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل هزينه -سودمندي منابع اطلاعاتي کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
هدف: هدف اصلي پژوهش حاضر، تعيين هزينه – سودمندي منابع اطلاعاتي کتابخانه مرکزي دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه در سال 1388 مي باشد.روش پژوهش: پژوهش حاضر از جمله پژوهش هاي کاربردي و از نوع پيمايشي با رويکرد تحليلي مي باشد. در اين پژوهش عناصر مورد ارزيابي شامل هفت منبع اطلاعاتي (اينترنت، پايگاه هاي اطلاعاتي پيوسته، پايگاه هاي اطلاعاتي ديسک نوري، مجلات الکترونيکي، امکانات چند رسانه اي، کتاب هاي چاپي و نشريات چاپي) موجود در کتابخانه مزبور مي باشد. جامعه آماري تحقيق کليه کاربران کتابخانه مرکزي دانشگاه آزاد کرمانشاه در سال 88 مي باشد. به منظور جمع آوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با طيف ليکرت بين 71 نفر از اساتيد، کارکنان و دانشجويان تحصيلات تکميلي توزيع گرديد. همچنين بخشي از داده ها با مراجعه به اسناد مالي دانشگاه تامين گرديد. به منظور تحليل سوالات و فرضيه تحقيق، آزمون t تک نمونه اي، آزمون آناليز واريانس (F فيشر) و ضريب همبستگي پيرسون با استفاده از نرم افزار spss به کار گرفته شد. به منظور تعيين ميزان هزينه- سودمندي، هزينه منابع به تفکيک بر ميزان استفاده کاربران مورد تقسيم قرار گرفت.يافته ها: اين تحقيق نشان داد با اطمينان 95 درصد منابع موجود در کتابخانه مزبور براي کاربران تا حد زيادي سودمند بوده و نياز اطلاعاتي آنان را برطرف نموده است. در بين هفت منبع موجود بيشترين استفاده از کتاب هاي چاپي و اينترنت صورت گرفته و استفاده از منابع موجود بيشتر در زمينه تهيه مقاله بوده است. از نظر تعداد استفاده از منابع اطلاعاتي به ازاي هر نفر از جامعه استفاده کننده بالقوه (8700 نفر) در سال 88، اينترنت با 2.4 نفر بيشترين و چندرسانه اي ها با 0.38 نفر کمترين استفاده را داشته است. همچنين با توجه به بررسي به عمل آمده مشخص شد که اينترنت با 8032 ريال بيشترين هزينه – سودمندي و کتاب هاي چاپي با 96386 ريال کمترين هزينه – سودمندي را دارا بوده اند.نتيجه گيري: در نهايت با اطمينان 95 درصد نتيجه گرفته شد که بين هزينه منابع اطلاعاتي و سودمندي اين منابع در سال 1388 رابطه معني داري وجود دارد و با توجه به عدد ضريب همبستگي (0.924) اين رابطه از نوع مستقيم و مثبت مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

غفاری، س.، و صدیقی فر، س. (1391). تحلیل هزینه -سودمندی منابع اطلاعاتی کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه. دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات), 5(18), 69-83. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190412Vancouver : کپی

غفاری سعید، صدیقی فر سپیده. تحلیل هزینه -سودمندی منابع اطلاعاتی کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه. دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات). 1391 [cited 2022August14];5(18):69-83. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190412IEEE : کپی

غفاری، س.، صدیقی فر، س.، 1391. تحلیل هزینه -سودمندی منابع اطلاعاتی کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه. دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات), [online] 5(18), pp.69-83. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190412. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی