4 SID.ir | مقايسه ميزان فراواني سلياک در بيماران ديابتيک نوع يك با افراد غير ديابتيک سالم
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان فراواني سلياک در بيماران ديابتيک نوع يك با افراد غير ديابتيک سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قزوین بیمارستان بوعلی سینا دبیرخانه بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
چکیده: 

مقدمه: تحقيقات متعدد نشانگر اين مطلب بوده اند که شيوع بيماري سلياک در بيماران مبتلا به ديابت نوع 1 در مقايسه با جمعيت عادي غير ديابتي بالاست. به همين جهت غربالگري بيماري سلياک در بيماران ديابت نوع 1 توصيه شده است. اين مطالعه جهت بررسي فراواني نسبي سلياک در بيماران مبتلا به ديابت نوع 1 انجام شده است.

روش‌ها: اين مطالعه به صورت مورد- شاهدي در سال 1383 در بيمارستان بوعلي سينا قزوين انجام گرفته است. سطوح آنتي بادي هاي تام IgA، آنتي بادي ضد گليادين ((IgA و سطح آنتي بادي ضد بافتي ترانس گلوتاميناز در 60 بيمار مبتلا به ديابت نوع 1 با 60 نفر از افراد غير ديابتي سالم مقايسه شد و در افرادي که هر دو آنتي بادي  AGA-IgAو tTG-IgA آنها بالا بود، اقدام به آندوسکوپي فوقاني و برداشت بيوپسي از بخش ديستال دئودنوم گرديد.

يافته‌ها: هيچ‌کدام از بيماران در گروه مورد کمبود IgA نداشتند. در 14 بيمار از گروه مورد و 12 نفر از گروه کنترل، AGA-IgA مثبت شد که از نظر آمــاري اختلاف معني داري بين آنها وجود نداشت. در 2 بيمار گروه مورد نيز  IgA-tTGمثبت شد. بيـوپسي از روده باريک در 1 مـــورد از 2 بيمــار ديابتيک با سرولوژي مثبت (AGA-IgA و tTG-IgA مثبت)، نشان‌دهنده آتروفي ويلوس Type IIIC (بر اساس معيارهاي اصلاح شده Marsh در سال 2001) بود. بيوپسي بيمار دوم طبيعي گزارش گرديد.

نتيجه‌گيري: فراواني بيماري سلياک در بيماران با ديابت نوع 1 در اين مطالعه 67/1% تعيين گرديد که تفـاوت معني داري از جهت ابتلا به سلياک در بين 2 گروه مورد مطالعه پيدا نشد. با توجه به ميزان بالاي مثبت کاذب آزمون AGA-IgA، ما نتيجه گرفتيم اين آزمون، آزمون غربالگري قابل اعتمادي براي سلياک نيست. اگر چه تيترهاي بسيار بالاي آزمون AGA-IgA مي تواند درجه اعتماد به آن را افزايش دهد ، با اين وجود نبايد از آن به عنوان تنها آزمون مشخص کنندۀ وجود يا عدم وجود سلياک بهره گرفت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی