برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

همه گيري شناسي اختلالات روان پزشكي در استان سمنان، سال 1380

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور
 
چکیده: 
سابقه و هدف: بار اختلالات روان پزشكي در كشورهاي پيشرفته تا حد زيادي به وسيله پرسشنامه هاي غربالگري و مصاحبه باليني ساختار يافته شناسايي شده، ولي بررسي بار اختلالات روان پزشكي در كشور ما محدود و تعداد مطالعات انجام شده كم ميباشد. برنامه ريزي براي ارايه خدمات اساسي بهداشت روان به افراد، نيازمند آگاهي از وضعيت موجود بيماري رواني در جامعه است. اين مطالعه با هدف بررسي همه گيري شناسي اختلالات رواني در افراد 18 سال به بالاي مناطق شهري و روستايي استان سمنان انجام گرفت.
مواد و روشها: نمونه مورد مطالعه با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي و سيستماتيك از بين خانوارهاي موجود استان سمنان انتخاب گرديد و جمعا 280 نفر از طريق تكميل پرسشنامه اختلالات عاطفي و اسكيزوفرنيا (SADS) توسط كارشناسان روانشناسي در استان، مورد مطالعه قرار گرفتند. تشخيص گذاري اختلالات براساس معيارهاي طبقه بندي DSM-IV ميباشد.
يافته ها: نتايج اين بررسي نشان داد؛ شيوع انواع اختلالات روان پزشكي در استان 18.58 درصد ميباشد كه اين شيوع در زنان 22.14 درصد و در مردان 14.49 درصد بوده است. اختلالات اضطرابي و خلقي به ترتيب با 8/22 و 5 ردصد، شايعترين اختلالات روان پزشكي در استان بودند. شيوع اختلالات پسيكوتيك در اين مطالعه 1.78 درصد، اختلالات عصبي - شناختي 2.86 درصد و اختلالات تجزيهاي 0.72 درصد بوده است. در گروه اختلالات خلقي، افسردگي اساسي با 3.57 درصد و در گروه اختلالات اضطرابي، اختلال فوبي با 2.86 درصد شيوع بيشتري داشته‌ اند.
نتيجه گيري و توصيه ها: در اين مطالعه 10.71 درصد افراد مورد مطالعه 10.71 درصد افراد مورد مطالعه دچار حداقل يك اختلال روان پزشكي در استان در افراد گروه سني 55.41 سال با 13.85 درصد، افراد همسر فوت شده با 37.50 درصد، افراد ساكن در مناطق شهري با 92.13 درصد، افراد باسواد ديپلم با 14.29 درصد و افراد بيكار با 2857 درصد بيش از گروه هاي ديگر بوده است. لذا نتايج اين تحقيق مسووليت سياست گذاران و برنامه ريزان بهداشتي استان سمنان و كشور در رابطه با تدوين برنامه هاي علمي و جرايي بهداشت روان را بيش از پيش روشن ميسازد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 160
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی