نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 77 تا صفحه 89 .
 
عنوان مقاله: 

نقش واسطه اي خودکارآمدي تحصيلي در رابطه جهت گيري هدف و عملکرد رياضي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پیام نور فارس
 
چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر تبيين رابطه جهت گيري هدف و خودکارآمدي تحصيلي با عملکرد رياضي دانش آموزان نواحي چهارگانه شهر شيراز بود. آزمودني هاي پژوهش 297 نفر (149 دختر و 148 پسر) از دانش آموزان سوم دبيرستان هاي شيراز بود. ابزارهاي پژوهش نيز مقياس جهت گيري هدف (اليوت و مک گريگور، 2001) و خودکارآمدي تحصيلي (گرين، ميلر، کراوسون، داک و اکي، 2004) بود. همچنين نمره رياضي ترم اول دانش آموزان به عنوان ملاک عملکرد رياضي آنان مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تعيين روايي ابزارهاي پژوهش از روش تحليل عاملي و براي تعيين پايايي از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد. براي تحليل داده هاي پژوهش حاضر که با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت، از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و روش هاي آمار استنباطي (همبستگي و رگرسيون چندگانه) استفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان داد که هدف تسلط - گرايشي و خودکارآمدي تحصيلي پيش بيني کننده هاي مثبت و معنادار و هدف عملکرد - اجتنابي پيش بيني کننده منفي و معناداري براي عملکرد رياضي بوده و اهداف تسلط - اجتنابي و عملکرد - گرايشي از قدرت پيش بيني براي عملکرد رياضي برخوردار نبودند. همچنين در بررسي نقش واسطه اي خودکارآمدي تحصيلي با استفاده از روش بارون و کني مشخص شد که خودکارآمدي تحصيلي از طريق هدف تسلط - گرايشي نقش واسطه اي ميان جهت گيري هدف و عملکرد رياضي دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شمس، ف.، و تابع بردبار، ف. (1390). نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه جهت گیری هدف و عملکرد ریاضی. روشها و مدلهای روان شناختی, 1(3), 77-89. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189739Vancouver : کپی

شمس فاطمه، تابع بردبار فریبا. نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه جهت گیری هدف و عملکرد ریاضی. روشها و مدلهای روان شناختی. 1390 [cited 2022May29];1(3):77-89. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189739IEEE : کپی

شمس، ف.، تابع بردبار، ف.، 1390. نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه جهت گیری هدف و عملکرد ریاضی. روشها و مدلهای روان شناختی, [online] 1(3), pp.77-89. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189739. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 256 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی