برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل اجتماعي - روان شناختي موثر بر مشارکت سياسي استادان دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

مشارکت سياسي يکي از مباحث مهم در جامعه شناسي سياسي و يکي از شاخصه هاي توسعه سياسي در کشورها به شمار مي رود. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي عوامل اجتماعي - روان شناسي موثر بر مشارکت سياسي استادان دانشگاه اصفهان است. روش پژوهش در اين مقاله به شيوه پيمايش بوده است. نمونه پژوهش 120 نفر از استادان دانشگاه اصفهان هستند. داده هاي آن از طريق پرسشنامه ساختار يافته گردآوري و با استفاده از نرم افزار SPSS تحت محيط ويندوز تجزيه و تحليل شد. چارچوب نظري اين پژوهش برگرفته از نظريات علوم سياسي و اجتماعي در قالب ديدگاه هاي اثباتي است. براي ارزيابي پايايي ابزار پژوهش از روش کرونباخ و در جهت روايي از روايي صوري استفاده شده است. فرضيات با استفاده از آزمون T و F سنجيده شده است. براي سنجش مدل تجربي پژوهش از تحليل رگرسيون چندگانه و تحليل مسير استفاده شد. بر اساس يافته هاي پژوهش رابطه معني داري بين متغيرهاي رسانه هاي جمعي (r=0.53آگاهي سياسي (r=0.27محيط سياسي (r=0.77اثرگذاري سياسي (r=0.37انگيزه هاي سياسي (r=0.28ميزان محروميت نسبي (r=-0.24) و احساس بي قدرتي سياسي (r=-0.30) با مشارکت سياسي وجود دارد. نتايج تحليلي در اين مقاله نشان مي دهد که رسانه هاي جمعي بالاترين ارتباط معنادار را با متغير وابسته داشته است. نتايج رگرسيون چندگانه نشان مي دهد که متغير وابسته مستقيما تحت تاثير متغيرهاي رسانه هاي جمعي (Beta=0.31محيط سياسي (Beta=0.29آگاهي سياسي (Beta=0.15ميزان محروميت نسبي (Beta=-0.13احساس بي قدرتي سياسي (Beta=-0.18اثرگذاري سياسي (Beta=0.22) و انگيزه هاي سياسي (Beta=0.17) قرار گرفته است و در مجموع اين متغيرها توانسته اند مقدار (R2=0.39) از تغييرات متغير وابسته را تبيين کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مسعودنیا، ح.، و محمدی فر، ن.، و مرادی، گ.، و فروغی، ع. (1391). بررسی عوامل اجتماعی - روان شناختی موثر بر مشارکت سیاسی استادان دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), 23(4 (پیاپی 48)), 103-124. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189734Vancouver : کپی

مسعودنیا حسین، محمدی فر نجات، مرادی گل مراد، فروغی عاطفه. بررسی عوامل اجتماعی - روان شناختی موثر بر مشارکت سیاسی استادان دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان). 1391 [cited 2021October19];23(4 (پیاپی 48)):103-124. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189734IEEE : کپی

مسعودنیا، ح.، محمدی فر، ن.، مرادی، گ.، فروغی، ع.، 1391. بررسی عوامل اجتماعی - روان شناختی موثر بر مشارکت سیاسی استادان دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), [online] 23(4 (پیاپی 48)), pp.103-124. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189734. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 131 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی