برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين مهارت ها و توانايي ها با نقش هاي مديريتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجایی شیراز
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش، بررسي ارتباط بين سه متغير مهارت ها، توانايي ها و نقش هاي مديريتي بوده است. روش پژوهش، پيمايشي- همبستگي بوده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل 157 نفر از مديران دوره متوسطه شهر شيراز بود که از نمونه گيري صرف نظر گرديد و همه افراد از راه سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت گردآوري داده ها از سه دسته پرسشنامه استاندارد استفاده شد. پايايي پرسشنامه ها، با استفاده از روش آلفاي کرونباخ به ترتيب براي پرسشنامه مهارت ها، توانايي ها و نقش ها: 0.88، 0.90، 0.86 گزارش شده است. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه ها نيز بر اساس نظر متخصصان بدست آمده است. داده هاي بدست آمده با استفاده از روش هاي آماري چون: آزمون همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه به روش گام به گام، تحليل واريانس يک راهه و آزمون t براي گروههاي مستقل مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج بدست آمده حاکي از آن بود که مهارت هاي انساني، فني و ارتباطي و توانايي هاي فکري- ذهني و علمي سهم بيش تري در تبيين نقش هاي مديريتي دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 195
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی