نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  6 , شماره  2 (22) ; از صفحه 127 تا صفحه 144 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تاريخ کاشت بر برخي خصوصيات زراعي و عملکرد دانه ارقام گندم زمستانه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 
چکیده: 
به منظور ارزيابي اثر تاريخ هاي کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد و برخي خصوصيات زراعي چهار رقم گندم و همچنين، تغييرات فنولوژيکي اين ارقام در طول دوره رشد، تحقيقي به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار در سال 1388 در ايستگاه تحقيقات کشاورزي اردبيل انجام گرفت. عامل اول شامل چهار رقم گندم ديم (آذر 2، سبلان، سرداري و زاگرس) و عامل دوم شامل چهار تاريخ کاشت (10 و 20 مهر، 1 و 10 آبان) بودند. نتايج نشان داد که تاريخ کاشت، اثر معني داري بر تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، درصد پوشش سبز، تعداد برگ، روز تا سنبله دهي، روز تا رسيدگي، درجه روز رشد، عملکرد بيولوژيک عملکرد دانه و شاخص برداشت داشت. به طوري که در بين تاريخ هاي کاشت، تاريخ کاشت اول (10 مهر) با ميانگين عملکرد 4616 کيلوگرم در هکتار بالاترين عملکرد و تاريخ کاشت چهارم (10 آبان) با 2197 کيلوگرم در هکتار پايين ترين عملکرد را داشتند. همچنين، تعداد سنبله در متر مربع و وزن هزار دانه با تاخير در کاشت کاهش نشان داد. عامل رقم نيز اثر معني داري به جز تعداد برگ و تعداد پنجه بارور و نابارور بر ساير صفات مورد بررسي داشت به نحوي که به ترتيب بيشترين و کمترين عملکرد در رقم سبلان با ميانگين 4750 کيلوگرم در هکتار و در رقم زاگرس با ميانگين 2757 کيلوگرم در هکتار به دست آمدند. اثر متقابل رقم در تاريخ کاشت در اکثر صفات مورد بررسي به جز ارتفاع ساقه، تعداد برگ، تعداد سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح احتمال 1 درصد معني دار بود. به نحوي که اکثر صفات مذکور در تمام ارقام مورد بررسي در تاريخ کاشت چهارم (10 آبان) نسبت به تاريخ کاشت اول کاهش معني داري داشته است. در مجموع، پژوهش حاضر نشان داد که تاريخ کاشت 10 مهر و رقم سبلان به ترتيب به عنوان بهترين تاريخ کاشت و رقم براي منطقه اردبيل و مناطق آب و هوايي مشابه آن مي تواند باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قنبری، ا.، و روشنی، ح.، و توسلی، ا. (1391). اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ارقام گندم زمستانه. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی), 6(2 (22)), 127-144. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188784Vancouver : کپی

قنبری احمد، روشنی حسن، توسلی ابوالفضل. اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ارقام گندم زمستانه. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی). 1391 [cited 2022June30];6(2 (22)):127-144. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188784IEEE : کپی

قنبری، ا.، روشنی، ح.، توسلی، ا.، 1391. اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ارقام گندم زمستانه. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی), [online] 6(2 (22)), pp.127-144. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188784. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 269 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی