برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  4 , شماره  4 ; از صفحه 292 تا صفحه 297 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير افزودن دو ماده جاذب تجاري و زئوليت طبيعي به خوراک آلوده به آفلاتوکسين B1 بر عملکرد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرورش و تولید طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

اين آزمايش به منظور بررسي تاثير دو ماده جاذب تجاري و مقايسه آنها با زئوليت طبيعي در کاهش اثرات سوء آفلاتوکسين B1 روي رشد، عملکرد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي انجام گرفت. در اين تحقيق از 200 قطعه جوجه گوشتي سويه آرين 386 در قالب طرح کاملا تصادفي با 5 تيمار، 4 تکرار و 10 قطعه جوجه براي هر تکرار استفاده شد. گروه هاي آزمايشي عبارت بودند از: گروه شاهد منفي: با تغذيه از جيره پايه؛ گروه شاهد مثبت: با تغذيه از جيره پايه + 1 ميلي گرم در کيلوگرم آفلاتوکسين B1؛ سه گروه ديگر حاوي 25 گرم در کيلوگرم از مواد جاذب ميلبوند تي ايکس، پلي زورب و زئوليت طبيعي و جيره آلوده به 1 ميلي گرم در کيلوگرم آفلاتوکسين B1 بودند. ميزان مصرف خوراک تفاوت معني داري بين گروه ها نداشت. افزايش وزن بدن با مصرف جيره غذايي آلوده به آفلاتوکسين  B1به طور معني داري کاهش و ضريب تبديل غذايي افزايش يافت، اما افزودن مواد جاذب باعث بهبود معني دار افزايش وزن و ضريب تبديل غذايي شد. از ميان اندام هاي داخلي فقط وزن نسبي طحال در اثر مصرف جيره غذايي آلوده به آفلاتوکسين B1 به طور معني داري افزايش يافت. مصرف آفلاتوکسين B1 بدون مواد جاذب باعث کاهش معني دار توليد پادتن بر عليه واکسن نيوکاسل در 21 روزگي شد. همچنين پادتن توليد شده بر عليه گلبول قرمز گوسفند در 35 روزگي با مصرف جيره غذايي آلوده به آفلاتوکسين B1 کاهش يافت. نتايج اين آزمايش نشان داد افزودن زئوليت طبيعي و مواد جاذب تجاري به جيره غذايي آلوده باعث بهبود عملکرد و سيستم ايمني در مقايسه با گروهي شد که آفلاتوکسين B1 را به تنهايي دريافت کرده بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 217
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی