نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  5 , شماره  17 ; از صفحه 27 تا صفحه 40 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي صفات کمي ارقام سيب زميني در کشت بهاره و کشت بعد از برداشت جو در منطقه اردبيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
 
چکیده: 
اين پژوهش طي دو سال 1388 و 1389 در ايستگاه تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي اردبيل اجرا شد. در اين آزمايش دوازده رقم سيب زميني از گروه زودرس (مارفونا، سينورا، فونتانه، اوشينا و ناتاشا)، گروه ميان رس (ساتينا، ماركيز و آركونا) و گروه ديررس (لوتا، آگريا، ساوالان وکايزر) بر اساس طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار در دو آزمايش جداگانه (کشت بهاره و کشت بعد از برداشت جو) انجام شد. نتايج تجزيه واريانس حاصل از اندازه گيري صفات مورد مطالعه نشان داد بين نوع کشت، ارقام و اثر متقابل آنها از لحاظ صفات عملکرد غده کل، عملکرد غده قابل فروش، تعداد و وزن غده در بوته، بين اثرمتقابل سال × نوع کشت، رقم × نوع کشت، سال × رقم و سال× نوع کشت × رقم از لحاظ صفات متوسط اندازه غده و بين ارقام از لحاظ صفات ارتفاع بوته و تعداد ساقه اصلي در بوته اختلاف معني دار مشاهده شد. در سال 1388، ارقام لوتا، مارکيز و فونتانه در کشت بهاره و ارقام آرکونا، مارکيز، مارفونا و لوتا در کشت بعد از برداشت جو و در سال 1389، ارقام آگريا، لوتا، ساوالان و کايزر در کشت بهاره و ارقام لوتا، ساوالان و آگريا در کشت بعد از برداشت جو داراي بيشترين عملکرد غده کل، عملکرد غده قابل فروش و وزن غده در بوته بودند. رابطه عملکرد غده کل با عملکرد غده قابل فروش، تعداد و وزن غده در بوته و متوسط اندازه غده مثبت و معني دار بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسن پناه، د.، و حسن آبادی، ح. (1390). بررسی صفات کمی ارقام سیب زمینی در کشت بهاره و کشت بعد از برداشت جو در منطقه اردبیل. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی), 5(17), 27-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188447Vancouver : کپی

حسن پناه داوود، حسن آبادی حسن. بررسی صفات کمی ارقام سیب زمینی در کشت بهاره و کشت بعد از برداشت جو در منطقه اردبیل. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی). 1390 [cited 2022August12];5(17):27-40. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188447IEEE : کپی

حسن پناه، د.، حسن آبادی، ح.، 1390. بررسی صفات کمی ارقام سیب زمینی در کشت بهاره و کشت بعد از برداشت جو در منطقه اردبیل. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی), [online] 5(17), pp.27-40. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188447. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 220 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی