برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مشارکت پذيري شهروندان تهراني در حوزه وظايف شهرداري (مطالعه موردي: شهروندان منطقه 4 شهرداري تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

امروزه بيشتر صاحبنظران حوزه مديريت شهري، تجربه مديريت متمرکز شهر را شکست خورده دانسته و آن را بدون مشارکت شهروندان ناموفق ارزيابي مي کنند. از اين رو جلب مشارکت شهروندان يکي از دغدغه هاي اصلي مديريت هاي نوين شهري محسوب مي شود. شهرداري تهران يکي از نهادهاي مهم مديريت اين کلان شهر با اتخاذ رويکردي اجتماعي، گام هاي اساسي در راستاي جلب مشارکت شهروندان برداشته است. نظر به اهميت مشارکت شهروندان در اداره امور شهري و با توجه به راهبردهاي شهرداري تهران در اين راستا، مقاله حاضر وضعيت مشارکت پذيري شهروندان محلات تهران را با مطالعه موردي شهرداري منطقه چهار بررسي نموده است. چارچوب نظري انتخاب شده به منظور شناخت عوامل تاثيرگذار، چارچوبي ترکيبي مبتني بر عوامل فردي و اجتماعي است. به منظور بررسي تجربي فرضيات تحقيق از روش پيمايش استفاده شده که در تحليل داده ها از تکنيک هاي آماري ميانگين، ضريب همبستگي پيرسون، آزمون T و F و تحليل رگرسيون چندمتغيره استفاده شده است. نتايج تحقيق بيانگر متوسط بودن سطح مشارکت پذيري شهروندان بوده که تغييرات آن با استفاده از عواملي نظير جنسيت، وضعيت شغلي، آگاهي و اطلاعات درباره امور شهري، انتظار پاداش از مشارکت، عضويت انجمني، سابقه سکونت در محله و علاقه و تمايل به آن تبيين مي شود. شهرداري با انجام اقدامات گوناگون با تکيه بر نتايج اين مطالعه مي تواند تمايلات مشارکتي شهروندان را ارتقاء داده و از ظرفيت هاي آن براي مديريت بهينه شهر بهره گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 326
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی