برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  29-1 , شماره  1 ; از صفحه 81 تا صفحه 102 .
 
عنوان مقاله: 

واکنش لاين هاي گندم نان (.Triticum aestivum L) به تنش شوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي پتانسيل عملکرد دانه لاين هاي گندم نان در شرايط تنش شوري، مدل سازي عملکرد دانه در تنش شوري و انتخاب ژنوتيپ هاي برتر جهت استفاده در برنامه هاي به نژادي، 100 لاين گندم نان که شامل ژنوتيپ هاي حساس و متحمل به شوري بودند در قالب طرح لاتيس دوگانه در شرايط مزرعه اي شوري و بدون شوري در يزد و کرمان ارزيابي شدند. نتايج حاصل از تجزيه مرکب صفات مورد مطالعه اختلاف معني داري را بين ژنوتيپ ها نشان داد. نتايج ضرايب همبستگي مشخص کرد که بين عملکرد و اکثر صفات مورد مطالعه همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد، تجزيه رگرسيون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که در تنش شوري صفات تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله و تعداد روز تا پنجه زدن بيشترين عوامل موثر در عملکرد بودند. نتايج حاصل از بررسي ضرايب عاملي بيانگر اهميت صفات عملکرد بيولوژيک، شاخص برداشت و اجزاي عملکرد در تنش شوري بود. تجزيه عليت بر اساس متغيرهاي وارد شده در مرحله نهايي رگرسيون مرحله اي نشان داد که تعداد سنبله در مترمربع و وزن دانه در سنبله در شرايط تنش اثر مستقيم بالايي بر عملکرد داشتند. در نهايت با توجه به نتايج عملکرد به دست آمده از محيط هاي مختلف لاين هاي شماره 26، 48، 51، 54، 55، 59، 60، 66، 67، 69، 73، 75، 87، 89 و 94 که داراي عملکرد بيشتري نسبت به ارقام شاهد پرمحصول متحمل به تنش ارگ، بم و کوير بودند، به عنوان برترين ژنوتيپ ها در شرايط مورد مطالعه تعيين و جهت بررسي هاي مولکولي، فيزيولوژيکي و سازگاري انتخاب شدند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 169
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی