برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  29-1 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تحمل به تنش خشکي در ژنوتيپ هاي گندم دوروم با استفاده از شاخص هاي تحمل به خشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، گروه پژوهشی بیوتکنولوژی مقاومت به شوری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي تحمل به خشکي در ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم دوروم، تعداد 20 ژنوتيپ در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در شرايط بدون تنش و تنش رطوبتي در سال زراعي 89-1388 مورد بررسي قرار گرفتند. بر اساس نتايج تجزيه واريانس، اختلاف معني داري بين ژنوتيپ ها از نظر عملکرد دانه در هر دو شرايط محيطي (تنش و بدون تنش) وجود داشت. بيشترين ميانگين عملکرد دانه در شرايط تنش و بدون تنش به ترتيب متعلق به لاين هاي شماره 13 (808.3 گرم در مترمربع) و 14 (1177 گرم در مترمربع) بود. مطالعه همبستگي بين عملکرد در شرايط تنش، بدون تنش و شاخص هاي مقاومت به خشکي نشان داد که شاخص تحمل تنش (STI)، شاخص ميانگين بهره وري (MP) و شاخص ميانگين هندسي بهره وري (GMP) براي شناسايي ژنوتيپ هايي با عملکرد بالا در هر دو شرايط تنش و بدون تنش خشکي مناسب هستند، که در بين آن ها STI به عنوان مناسب ترين شاخص شناخته شد. در روش ترسيمي باي پلات ژنوتيپ ها به گروه هاي متحمل و غيرمتحمل تقسيم شدند به نحوي که ژنوتيپ هاي شماره 4، 10، 11، 15، 14 و 5 در ناحيه با پتانسيل توليد بالا و حساسيت پايين به خشکي و در مجاورت بردارهاي مربوط به شاخص هاي مهم تحمل به خشکي GMP،MP  و STI و ژنوتيپ هاي شماره 17، 6، 19، 20 و 16 در ناحيه با عملکرد پائين و حساسيت بالا به خشکي قرار گرفتند. بر اساس نتايج حاصل از تجزيه خوشه اي و تابع تشخيص ژنوتيپ هاي مورد بررسي بر اساس سه شاخص STI، MP و GMP در پنج گروه قرار گرفتند. در مجموع بر مبناي شاخص هاي مقاومت به خشکي مبتني بر عملکرد دانه، ژنوتيپ شماره 14 به عنوان ژنوتيپ متحمل به تنش شناخته شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

زبرجدی، ع.، و توکلی شادپی، س.، و اطمینان، ع.، و محمدی، ر. (1392). ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی. مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر), 29-1(1), 1-12. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188341Vancouver : کپی

زبرجدی علیرضا، توکلی شادپی سمیرا، اطمینان علیرضا، محمدی رضا. ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی. مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر). 1392 [cited 2021April15];29-1(1):1-12. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188341IEEE : کپی

زبرجدی، ع.، توکلی شادپی، س.، اطمینان، ع.، محمدی، ر.، 1392. ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی. مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر), [online] 29-1(1), pp.1-12. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188341>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی