نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين سطح خودکارآمدي معلمان علوم تجربي با انگيزش، نگرش و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قائنات، واحد قائنات، دانشگاه آزاد اسلامی، قائنات، ایران
 
چکیده: 
اين پژوهش به بررسي رابطه بين سطح خودکارآمدي معلمان علوم تجربي با انگيزش، نگرش و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي با استفاده از روش تحقيق همبستگي، پرداخته است. بدين منظور، از ميان 223 معلم پايه پنجم ابتدايي ناحيه يک و دو آموزش و پرورش شهر زاهدان، نمونه اي به تعداد 80 نفر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده، انتخاب شد، سپس بر مبناي سطح خودکارآمدي به سه گروه تقسيم شدند. از هر گروه 5 معلم به روش تصادفي ساده انتخاب و از کلاس هر يک از معلمان نمونه به طور ميانگين تعداد 20 دانش آموز، در مجموع 300 دانش آموز انتخاب شدند. براي اندازه گيري متغيرهاي تحقيق؛ خودکارآمدي معلمان، انگيزش، نگرش و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، به ترتيب پرسشنامه خودکارآمدي معلمان شانن - مورن (Tschannen-Moran 2002)، پرسشنامه انگيزش گاردنر (Gardner, 1986)، پرسشنامه سنجش نگرش (McCoach & Siegll, 2003؛ به نقل از سيف، 1389) و آزمون معلم ساخته پيشرفت تحصيلي درس علوم مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزيه و تحليل داده ها از تحليل واريانس يک راهه و ضريب همبستگي پبرسون استفاده شد. نتايج بيانگر اين بود که خودکارآمدي معلمان در سطح انگيزش تحصيلي، نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان نقش دارد. همچنين بين انگيزش و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، نگرش و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه معناداري وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پیرکمالی، م.، و مومنی مهمویی، ح.، و پاکدامن، م. (1392). بررسی رابطه بین سطح خودکارآمدی معلمان علوم تجربی با انگیزش, نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), 10(10 (پیاپی 37)), 123-135. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188336Vancouver : کپی

پیرکمالی محمدعلی، مومنی مهمویی حسین، پاکدامن مجید. بررسی رابطه بین سطح خودکارآمدی معلمان علوم تجربی با انگیزش, نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). 1392 [cited 2022August19];10(10 (پیاپی 37)):123-135. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188336IEEE : کپی

پیرکمالی، م.، مومنی مهمویی، ح.، پاکدامن، م.، 1392. بررسی رابطه بین سطح خودکارآمدی معلمان علوم تجربی با انگیزش, نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), [online] 10(10 (پیاپی 37)), pp.123-135. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188336. 

 
بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی