برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  3 , شماره  12 ; از صفحه 13 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تمرينات الاستيک، پلايومتريک و مقاومتي بر عملکرد بي هوازي واليباليست هاي نخبه استان کردستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج
 
چکیده: 
توان، ترکيبي از قدرت و سرعت و از عوامل مهم موفقيت ورزشکار در رقابت هاي ورزشي است. تمرينات الاستيک و پلايومتريک به عنوان روش هايي نسبتا جديد براي بهبود توان معرفي شده اند. با توجه به کمبود مطالعات انجام شده در زمينه اثرات تمرينات الاستيک بر عملکردهاي بدني، در اين تحقيق تفاوت بين اثر تمرينات الاستيک، پلايومتريک و مقاومتي بر عملکرد بي هوازي واليباليست هاي نخبه استان کردستان بررسي شد. 30 نفر از واليباليست هاي نخبه (ميانگين سني 1.59±24.86 سال، قد 3.84±187 سانتي متر و وزن 2.93±78.83 کيلوگرم) به طور داوطلبانه در تحقيق شرکت کردند و به صورت تصادفي به سه گروه تقسيم شدند: گروه تمرين الاستيک (10 نفر)، گروه تمرين پلايومتريک (10 نفر) و گروه تمرين مقاومتي (10 نفر). هر سه گروه به مدت هشت هفته، دو جلسه در هفته و طبق برنامه اي مدون به تمرين پرداختند. قبل و پس از برنامه تمرين، پيش و پس آزمون پرش عمودي، دويدن 45.72 متر، قدرت عضلاني پا (اسکات) از آزمودني ها به عمل آمد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي،t همبسته،ANOVA  يک طرفه و آزمون غيرپارامتريک کروسکال واليس استفاده شد.تحليل داده ها نشان داد در رکوردهاي پس آزمون آزمودني ها، در مقايسه با پيش آزمون افزايش معني داري روي داده است. تحليل ANOVA يک راهه نشان داد رکوردهاي دويدن 45.72 متر گروه تمرين الاستيک به طور معني داري کمتر از ديگر گروه هاست (p<0.05). پس از تمرين، ميانگين قدرت عضلاني در گروه تمرين قدرتي و الاستيک نيز بيشتر از گروه تمرين پلايومتريک بود (p<0.05). با توجه به نتايج، به نظر مي رسد تمرين الاستيک مي تواند روشي مفيد در بهبود برخي عملکردهاي بي هوازي ورزشکاران باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کلوندی، ف.، و توفیقی، ا.، و محمدزاده سلامت، خ. (1390). اثر تمرینات الاستیک, پلایومتریک و مقاومتی بر عملکرد بی هوازی والیبالیست های نخبه استان کردستان. فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی), 3(12), 13-26. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188260Vancouver : کپی

کلوندی فردین، توفیقی اصغر، محمدزاده سلامت خالید. اثر تمرینات الاستیک, پلایومتریک و مقاومتی بر عملکرد بی هوازی والیبالیست های نخبه استان کردستان. فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی). 1390 [cited 2021December09];3(12):13-26. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188260IEEE : کپی

کلوندی، ف.، توفیقی، ا.، محمدزاده سلامت، خ.، 1390. اثر تمرینات الاستیک, پلایومتریک و مقاومتی بر عملکرد بی هوازی والیبالیست های نخبه استان کردستان. فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی), [online] 3(12), pp.13-26. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188260. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 529 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی