برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

خواص ضدميکروبي، آنتي اکسيداني، راديکال زدايي سوپر اکسايد آنيوني و ضدتيروسينازي اسانس هاي مرزه سهندي (.Satureja sahendica Bornm) و مرزه زراعي (.Satureja hortensis L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران
 
چکیده: 

در اين مطالعه فعاليت ضدباکتريايي اسانس هاي مرزه سهندي (Satureja sahendica Bornm.) و مرزه زراعي  (Satureja hortensis L.)ارزيابي شد. نماي حساسيتي ميکروارگانيسم ها در برابر اسانس مرزه سهندي و مرزه زراعي بر اساس حساسترين به مقاومترين Candida albicans > E. coli > S. aureus > P. aeruginosa بود. کمترين غلظت مهارکنندگي و کشندگي اسانس ها در طيف 0.5 تا  mg/ml 10قرار داشت. فنل کل اسانس هاي مرزه سهندي و مرزه زراعي به ترتيب معادل 170.5±8.53 و 47.25±2.14 ميکروگرم گاليک اسيد در هر ميلي گرم نمونه تعيين شد. سنجش خاصيت آنتي اکسيداني اسانس ها با روش DPPH، نشان داد که قدرت راديکال زدايي اسانس ها تقريبا برابر هم ولي به مراتب بيشتر از آنتي اکسيدان هاي سنتتيک بود. فعاليت آنتي اکسيداني با روش بتاکاروتين و قدرت احياي فريک اسانس مرزه سهندي قويتر از مرزه زراعي است. مقدار اسانس لازم براي %50 راديکال زدايي اسانس مرزه سهندي و مرزه زراعي به ترتيب 6.25 و  mg/ml 5.82بود. قدرت احياي فريک (FRAP) اسانس مرزه بيش از اسانس مرزه زراعي بود. فعاليت راديکال زدايي سوپراکسايد آنيوني اسانس مرزه سهندي و مرزه زراعي به ترتيب 55.28±1.16 و 21.81±2.46 درصد به ازاي 15 mg/ml اسانس با IC50 معادل 9.4 و 101.2 ميکروگرم تعيين گرديد. درصد فعاليت ضدتيروسينازي به ازاي يک ميکروگرم اسانس مرزه سهندي 47.88±1.33 و به ازاي 15 ميکروگرم اسانس مرزه زراعي 15.35±2.9 بود. در مجموع، مطالعه خواص بيولوژيک اسانس مرزه سهندي نشان مي دهد که قابليت خوبي براي بررسي کاربرد آن در صنعت غذا و دارو وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 174
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی