برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  15 , شماره  3 ; از صفحه 79 تا صفحه 92 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير درماني ملاتونين پس از ايجاد محروميت غذايي بر روند مرگ سلولي برنامه ريزي شده و استرس اكسيداتيو در بيضه رت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، تهران، کدپستی: 1477893835، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی
 
چکیده: 

هدف: اهداف اين مطالعه ارزيابي اثرات محروميت غذايي به عنوان يك استرس اجتماعي بر ساختار بيضه به علاوه بررسي اثر بهبود دهنده ملاتونين به عنوان تركيبي آنتي اكسيدان بر آثار محروميت غذايي بوده است.
مواد و روش ها: مطالعات بر روي 42 سر رت نر انجام گرديد كه در 7 گروه تقسيم شدند. گروه ها عبارتند از كنترل
(C)، شم كه سالين دريافت كردند، ملاتونين (M)، محروميت غذايي به ميزان يك سوم غذاي معمول و داراي مواجهه (FD)، گروه محروميت و جدا شده از ساير حيوانات (FDi)، گروه محروم با تزريق ملاتونين (FDM)، گروه محروم با جداسازي و تزريق ملاتونين (FDMi). پس از 14 روز طول دوره آزمايشي بافت بيضه ها با دو روش ايمنوهيستوشيمي و تانل مورد ارزيابي با ميكروسكوپ نوري قرار گرفت. ارزيابي بيوشيميايي بيضه ها بر روي مقادير دو ماده مالون دي آلدييد و گلوتاتيون انجام شد. جهت ارزيابي آماري از آزمون آنوواي يك طرفه و توكي استفاده گرديد. مرز معني داري بين گروه ها P<0.05در نظر گرفته شد.
نتايج: نتايج گروه شم به علت تشابه با نتايج گروه كنترل، حذف شد. محروميت با مواجهه موجب افزايش مالون دي آلدييد (P<0.01) و كاهش گلوتاتيون بافتي (P<0.001) و افزايش مرگ سلولي (P<0.01) در بيضه شد. محروميت در شرايط جدا شدگي تغييري در عوامل استرس اكسيداتيو نسبت به گروه كنترل ايجاد نكرد. ملاتونين موجب كاهش مرگ سلولي در گروه هاي داراي محروميت (P<0.05) و كاهش مقدار مالون دي آلدهيد (P<0.05) شد.
نتيجه گيري: محروميت غذايي به همراه مواجهه موجب افزايش مرگ سلولي در بافت بيضه شده است اما محروميت در شرايط جدا شدگي اين اثر را ايجاد نكرد، اين عوارض را مي توان به احساس نابرابري در اثر مواجهه نسبت داد. با توجه به اثر ملاتونين بر شرايط محروميت همراه با نابرابري، و كاهش مرگ سلولي، دخالت مكانيسم هاي استرس اكسيداتيو در استرس «محروميت غذايي همراه با نابرابري» مورد تاكيد قرار مي گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نصیرایی مقدم، ش.، و پریور، ک.، و احمدیانی، ا.، و موحدین، م.، و واعظ مهدوی، م.، و روغنی، م.، و کاظمی نژاد، ب. (1391). بررسی تاثیر درمانی ملاتونین پس از ایجاد محرومیت غذایی بر روند مرگ سلولی برنامه ریزی شده و استرس اکسیداتیو در بیضه رت. پژوهش های آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس), 15(3), 79-92. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188145Vancouver : کپی

نصیرایی مقدم شیوا، پریور کاظم، احمدیانی ابوالحسن، موحدین منصوره، واعظ مهدوی محمدرضا، روغنی مهرداد، کاظمی نژاد بهرنگ. بررسی تاثیر درمانی ملاتونین پس از ایجاد محرومیت غذایی بر روند مرگ سلولی برنامه ریزی شده و استرس اکسیداتیو در بیضه رت. پژوهش های آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس). 1391 [cited 2021July31];15(3):79-92. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188145IEEE : کپی

نصیرایی مقدم، ش.، پریور، ک.، احمدیانی، ا.، موحدین، م.، واعظ مهدوی، م.، روغنی، م.، کاظمی نژاد، ب.، 1391. بررسی تاثیر درمانی ملاتونین پس از ایجاد محرومیت غذایی بر روند مرگ سلولی برنامه ریزی شده و استرس اکسیداتیو در بیضه رت. پژوهش های آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس), [online] 15(3), pp.79-92. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188145. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی