نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه خصوصيات گياهي با عوامل توپوگرافي در واحدهاي بهره برداري مراتع کوهستاني واز مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
چکیده: 
در مراتع کوهستاني وجود ترکيب پيچيده اي از عوامل مانند توپوگرافي، مراحل رشد پوشش گياهي و توزيع آب، منجر به بروز مسائلي در توزيع چرا مي شود. به منظور کمک در انتخاب ابزار مناسب تصحيح پراکنش چرا در مراتع کوهستاني، بررسي تاثير توپوگرافي بر پوشش گياهي مراتع ييلاقي حوزه واز در استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفت. بدين منظور، ابتدا با بازديد ميداني و شناسايي قطعات همگن از نظر چراي دام، 5 واحد بهره برداري تعيين گرديد و مناطقي به عنوان معرف در آنها انتخاب و نمونه برداري به روش تصادفي صورت گرفت. اندازه قطعات نمونه يک مترمربع و تعداد آن به روش آماري تعيين شد. در هر پلات، توليد به روش قطع و توزين، ميزان بهره برداري با استفاده از روش ارتفاع به وزن و بر اساس وزن خشک و درصد تاج پوشش هر گونه گياهي اندازه گيري شد. در نهايت با استفاده از نرم افزار SPSS، مقايسه عوامل گياهي مورد بررسي در واحدهاي بهره برداري با استفاده از طرح کاملا تصادفي با تکرارهاي نامساوي انجام شد، و ضريب همبستگي بين هر يک از متغيرهاي مستقل (شيب، جهت و ارتفاع) با متغيرهاي وابسته (توليد، درصد تاج پوشش و بهره برداري) تعيين گرديد. همچنين موثرترين عامل از بين آنها و اثر متقابل متغيرهاي مستقل به کمک رگرسيون چندمتغيره گام به گام تعيين شد. نتايج اين تحقيق نشان داد که از بين عوامل توپوگرافي مورد مطالعه، شيب و بعد جهت بيشترين همبستگي را با ميزان بهره برداري دام داشته و عامل ارتفاع رابطه اي نشان نداده است، ولي بر ميزان توليد و تاج پوشش گياهي موثر بوده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تمرتاش، ر. (1391). بررسی رابطه خصوصیات گیاهی با عوامل توپوگرافی در واحدهای بهره برداری مراتع کوهستانی واز مازندران. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 19(3 (پیاپی 48)), 469-481. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=187938Vancouver : کپی

تمرتاش رضا. بررسی رابطه خصوصیات گیاهی با عوامل توپوگرافی در واحدهای بهره برداری مراتع کوهستانی واز مازندران. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1391 [cited 2022August11];19(3 (پیاپی 48)):469-481. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=187938IEEE : کپی

تمرتاش، ر.، 1391. بررسی رابطه خصوصیات گیاهی با عوامل توپوگرافی در واحدهای بهره برداری مراتع کوهستانی واز مازندران. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, [online] 19(3 (پیاپی 48)), pp.469-481. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=187938. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 290 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی