برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  2 , شماره  6 ; از صفحه 23 تا صفحه 34 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير متقابل سديم و منيزيم بر برخي خصوصيات رشدي و ميزان کلروفيل پسته در محيط پرليت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه ولی عصر، رفسنجان
 
چکیده: 

در خاک هاي آهکي و شور، تاثير سوء بعضي از يون ها نظير بي کربنات، بور، منيزيم و به خصوص سديم و عدم تعادل صحيح ميان غلظت عناصر غذايي عامل اصلي کاهش رشد به حساب مي آيند. آزمايشي گلخانه اي براي مطالعه تاثير سديم و منيزيم بر برخي خصوصيات رشدي و ميزان کلروفيل نهال هاي پسته (رقم بادامي - زرند) در محيط پرليت به صورت فاکتوريل در قالب طرح کامل تصادفي و با چهار تکرار انجام شد. تيمارها شامل سه سطح سديم (صفر، 45 و 90 ميلي مولار کلريد سديم) و چهار سطح منيزيم (صفر، 0.5، 1 و 2 ميلي مولار منيزيم از منبع سولفات منيزيم) بودند. از محلول غذايي هوگلند تصحيح شده براي آبياري گلدان ها استفاده شد. نتايج نشان داد که با افزايش سديم، وزن خشک برگ، ارتفاع ساقه، سطح برگ و غلظت کلروفيل a به صورت معني داري کاهش يافت. با افزايش منيزيم از صفر به سطح 0.5 ميلي مولار (هوگلند کامل)، وزن خشک برگ و ريشه کاهش معني داري يافت. هنگامي که غلظت منيزيم به 2 ميلي مولار رسيد کاهش وزن خشک برگ شديدتر شد، اما وزن خشک ريشه را تحت تاثير معني دار قرار نداد. کاربرد 2 ميلي مولار منيزيم هم چنين شاخص هاي ارتفاع ساقه، تعداد و سطح برگ، غلظت کلروفيل a و کلروفيل کل را به ترتيب 18، 25، 19، 42 و 41 درصد نسبت به شاهد کاهش داد. برهمکنش شوري و منيزيم نيز نشان داد که در سطح صفر سديم و با افزايش منيزيم، وزن خشک اندام هوايي و ريشه، ارتفاع ساقه و سطح برگ کاهش معني داري يافت. ولي هنگامي که سديم به 90 ميلي مولار رسيد، نه تنها کاهش معني داري صورت نگرفت بلکه وزن خشک برگ بيش از %60 افزايش يافت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 139
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی