برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 306 تا صفحه 314 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش بر آگاهي، نگرش و رفتار تغذيه اي بيماران مبتلا به ديابت نوع دو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: مراقبت هاي پزشکي و تغذيه اي در بيماران مبتلا به ديابت از بروز و پيشرفت عوارض جلوگيري مي کند. يافته هاي متناقضي در زمينه تاثير آموزش بر آگاهي، نگرش و عملکرد بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي تاثير آموزش بر آگاهي، نگرش و عملکرد تغذيه اي بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 انجام شد.
روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه مداخله اي بود. تعداد 80 نفر از بيماران مراجعه کننده به مرکز بهداشتي درماني ابوذر تهران انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه اي در دو بخش شامل اطلاعات دموگرافيک و پرسش نامه سنجش سازه هاي آگاهي، نگرش و عملکرد در مورد رفتارهاي تغذيه اي بود. اطلاعات به صورت پيش آزمون و پس آزمون با فاصله 3 ماه پس از مداخله جمع آوري شد. مداخله به صورت دو جلسه آموزشي بحث گروهي به مدت 30 دقيقه و به فاصله 2 هفته در نظر گرفته شد
.
نتايج: بعد از اجراي برنامه آموزشي، آگاهي در هر دو گروه مداخله و شاهد به طور معني داري افزايش يافت. اين يافته احتمالا به علت اجراي برنامه هاي آموزشي روتين در آن مرکز بود. با اين وجود افزايش معني دار در نگرش و عملکرد تنها در گروه مداخله ديده شد
.
بحث و نتيجه گيري: بايد با تدوين برنامه آموزشي مناسب در مراکز بيماران مبتلا به ديابت نوع 2، همگام با افزايش آگاهي موجبات بهبود نگرش و عملکرد آن ها را نيز فراهم کرد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 282
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی