برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  2 , شماره  7 ; از صفحه 75 تا صفحه 86 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين ضرايب گياهي و تنش آب خاک گوجه فرنگي در شرايط گلخانه شيشه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

به منظور تعيين دقيق تبخير - تعرق واقعي گوجه فرنگي در گلخانه، به بررسي ضريب گياهي و ضريب تنش آب خاک پرداخته شد. تبخير - تعرق واقعي اين گياه در پنج تيمار با دور آبياري متفاوت (1، 2، 4، 6 و 8 روزه) و با 4 تکرار در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي تعيين و با هم مقايسه شد. اين تحقيق در داخل گلخانه دو طرفه با پوشش شيشه اي به ضخامت 4 ميلي متر انجام شد. هر 24 ساعت يکبار در داخل گلخانه، دماي حداقل و حداکثر و تشعشع خورشيدي و هر دو ساعت يکبار، رطوبت نسبي اندازه گيري و ثبت شد. اطلاعات هواشناسي در خارج گلخانه نيز به طور هم زمان در ايستگاه هواشناسي نصب شده در فاصله 100 متري گلخانه برداشت گرديد. تبخير - تعرق گياه مرجع در داخل و خارج گلخانه با استفاده از روش فائو - پنمن - مانتيث محاسبه شد. نتايج نشان داد که تبخير - تعرق گياه مرجع داخل گلخانه %73 خارج گلخانه مي باشد. به منظور تعيين تبخير - تعرق واقعي گوجه فرنگي در داخل گلخانه، از روش بيلان آب استفاده شد. ضريب گياهي در داخل گلخانه با اعمال اطلاعات به دست آمده از پرژئومتر و آلبيدومتر براي مراحل توسعه، مياني و پاياني رشد به ترتيب 0.85، 1.0 و 0.77 به دست آمد. ضريب تنش آب خاک با ضريب سهل الوصول 0.7 براي همه تيمارها در دامنه 0.53 تا 0.98 تعيين شد و براي تيمار با دور آبياري 4 روزه، که طبق نتايج عملکرد دچار تنش شده بود، به طور متوسط برابر 0.88 به دست آمد. اين ضريب براي تيمار با دور آبياري 8 روزه به طور متوسط به 0.72 تقليل يافت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی