برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  3 , شماره  8 ; از صفحه 93 تا صفحه 112 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل الگوي گسترش شهر بهشهر بر اساس مدل هاي کمي برنامه ريزي منطقه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 
چکیده: 

در چند دهه اخير شهرهاي ايران مانند بسياري از شهرهاي کشورهاي جهان سوم دچار تحولات چشمگيري شده اند، از جمله اين تحولات افزايش سريع جمعيت بوده، که شهر بهشهر نيز مانند بسياري از شهرهاي کشور از اين تحولات مصون نمانده است. به طوري که جمعيت اين شهر در 50 سال اخير بيش از 5 برابر رشد داشته است. اين رشد فزايند، گسترش فيزيکي بي رويه شهر را نيز در پي داشته و به منظور تعديل اين نارسائي ها و مشکلات شهري، تحقيق حاضر بر آن است تا فرآيند گسترش شهر بهشهر و عوامل موثر بر آن را مشخص و راهکارهاي پيشنهادي در رفع و تعديل اين فرآيند را پي جويي نمايد. روش تحقيق توصيفي - تحليلي است. براي تحليل داده ها از مدل هاي آنتروپي شانون و هلدرن، ويليامسن، امتياز استاندارد شده، HDI و ضرايب همبستگي پيرسون و اسپيرمن استفاده شده است. نتايج نشان دهنده آن است که: 60 درصد از رشد فيزيکي شهر در فاصله سالهاي 1385-1355 مربوط به رشد جمعيت بوده و 40 درصد باقيمانده، مربوط به رشد افقي و اسپرال شهر است - محدوده مرکزي شهر از ساختاري متراکم تر و محدوده هاي پيراموني از ساختاري پراکنده برخوردارند. - توزيع مکاني و سلسله مراتبي کاربري ها در سطح نواحي و محلات شهري بهشهر به صورت نامتوازن بوده و اين بي نظمي در ساختار فضايي، شهر را به آشفتگي در بخش مرکزي و عدم تحرک شهري در سطح نواحي و محلات شهري دچار کرده است. همچنين به دليل وجود موانعي چون پيش کوه هاي جهان مورا در جنوب و بالا بودن سطح آب هاي زيرزميني و راه آهن در شمال شهر، توسعه شهر به صورت افقي و خطي صورت گرفته است. بنابراين، مي توان به گسترش عمودي به جاي گسترش افقي شهر، اجراي طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده و استفاده بيشتر از اراضي شهر و پر کردن فضاهاي خالي داخل شهر در جهت جلوگيري از رشد افقي شهر اشاره کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 243
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی