برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1380 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 87 تا صفحه 105 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اقتصادي صنايع روستايي استان مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

تحقيق حاضر به محاسبه بهره وري نهائي نيروي کار- سرمايه، کل عوامل توليد و تجزيه و تحليل روند اشتغال، سرمايه گذاري و ايجاد واحد براي زير بخشهاي صنايع روستايي استان مازندران در طول سالهاي 1373-1377 اختصاص دارد. بهره وري نهايي از روش تابع توليد و بهره وري کل عوامل از نسبت توليد به شاخص نهاده ها محاسبه شده و از روش تغيير سهم، نرخ رشد منطقه اي و ملي و نهايتاً تغييرات کلي بدست آمده و با استفاده از ضريب مکاني پايا بودن اشتغال، توليد و سرمايه گذاري زير بخش هاي صنايع روستايي مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج حاصله نشان مي دهد که: 1) بطور متوسط بهره وري نهايي نيروي کار زير بخش هاي کاني، نساجي و فلزي استان پايين تر از ساير زير بخشها است. 2) بهره وري نيروي کار صنايع فلزي نسبت به ساير زير بخش ها در بين استانهاي کشور از وضعيت پائين تري برخوردار بوده و روند بهره وري نهايي نيروي کار در زير بخش صنايع غذايي و فلزي نسبت به ساير صنايع کمتر مي باشد. 4) به طور متوسط ميزان بهره وري کل عوامل توليد (سرمايه- نيروي کار) در صنايع شيميايي و سلولزي نسبت به ساير زير بخشهاي صنايع روستايي استان بيشتر بوده و نرخ رشد آن منفي و تقريباً روند آن نزولي مي باشد. 5) نرخ رشد صنايع روستايي استان از نرخ رشد صنايع روستايي کشور در کليه ابعاد پائين تر بوده است. 6) نرخ رشد منطقه ايي در زيربخش صنايع غذايي در ابعاد مختلف (اشتغال- تعداد واحد- موجودي سرمايه- ارزش توليدات) از نرخ رشد ملي کمتر بوده و نرخ رشد از بعد اشتغال و تعداد واحد تنها در صنايع شيميايي و سلولزي بيشتر از نرخ رشد ملي است. نرخ رشد منطقه اي از بعد سرمايه گذاري در صنايع کاني، نساجي و شيميايي و سلولزي بيشتر از نرخ رشد ملي، و نرخ رشد استان از بعد ارزش توليدات در صنايع نساجي و کاني بيشتر از نرخ رشد ملي است. 7) با استفاده از ضريب مکاني، مشاهده شده است که صنايع کاني در ابعاد اشتغال، تعداد واحد، موجودي سرمايه و ارزش توليدات در مقطع هاي مورد بررسي پايا و شکوفا نبوده و صنايع غذايي در کليه ابعاد فوق شکوفا و پايا مي باشد. زير بخش صنايع فلزي تنها از بعد ارزش توليدات پايا نبوده و زيربخش صنايع نساجي تنها از بعد ارزش توليدات در انتهاي دوره پايا است. صنايع شيميايي و سلولزي تنها از بعد ارزش توليدات در پايان دوره شکوفا بوده و در تمامي ابعاد در ابتدا و انتهاي دوره پايا و شکوفا نبوده است.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 194
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی