برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  9 , شماره  36 ; از صفحه 33 تا صفحه 45 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه ترکيب شيميايي و فعاليت ضدميکروبي اسانس هاي پونه کوهي (.Mentha longifolia L) و زيره سبز (.Cuminum cyminum L) در سوپ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 

امروزه تمايل زيادي به استفاده از اسانس هاي گياهي بعنوان محافظت کننده هاي طبيعي در مواد غذايي وجود دارد. شناسايي ترکيبات اسانس ها و بررسي فعاليت ضدميکروبي آنها در مدل هاي غذايي براي دست يابي به غذاي سالم و مطمئن رو به افزايش است. هدف از اين مطالعه ارزيابي ترکيب شيميايي اسانس گياهان پونه کوهي و زيره سبز و بررسي تاثير آنها روي فرم رويشي باکتري هاي باسيلوس سرئوس و باسيلوس سوبتيليس در يک مدل غذايي مي باشد. پس از استخراج اسانس هاي مورد مطالعه به کمک دستگاه کلونجر، ترکيب شيميايي آنها توسط دستگاه GC/MS تشريح شد. سپس ميزان بقاي فرم رويشي باکتري هاي باسيلوس سرئوس و باسيلوس سوبتيليس تحت تاثير غلظت هاي مختلف اسانس هاي مورد مطالعه به مدت 15 روز گرمخانه گذاري در دو دماي 8 و 25 درجه سانتي گراد در سوپ جو تجاري بررسي گرديد و در ادامه پذيرش حسي اسانس هاي مورد مطالعه مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که پولگون با 31.54 درصد و کومين آلدهيد با 29.02 درصد به ترتيب بيشترين ترکيبات اسانس پونه کوهي و زيره سبز را تشکيل مي دادند. اسانس هاي مورد مطالعه در دماي 8 درجه سانتي گراد اثر معني داري در کاهش لگاريتم تعداد باکتري هاي مورد مطالعه داشتند. کمترين غلظت بکار رفته از هر اسانس نسبت به گروه کنترل مانع از رشد باکتري هاي مورد مطالعه شد. اسانس زيره سبز نسبت به اسانس پونه کوهي در غلظت هاي مشابه فعاليت ضدميکروبي بيشتري بر روي باکتري هاي مورد مطالعه داشت. باکتري باسيلوس سرئوس حساسيت بيشتري را نسبت به اسانس هاي مورد مطالعه در مقايسه با باسيلوس سوبتيليس از خود نشان داد. غلظت 0.15 mg ml-1 از اسانس هاي مورد مطالعه بيشترين پذيرش حسي را داشت. نتايج اين مطالعه نشان دهنده اثر ضدميکروبي اسانس هاي زيره سبز و پونه کوهي در مدل غذايي مي باشد و مي توان از اين اسانس ها بطور مطلوبي در برخي از مواد غذايي بدون ايجاد اثرات حسي و طعمي نامطلوب استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 161
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی