برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  65 , شماره  3 ; از صفحه 271 تا صفحه 282 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر مواجهه با مس و کادميوم بر شاخص هاي بيوشيميايي پلاسما و کبد بچه فيل ماهي (Huso huso)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف از اين مطالعه، بررسي اثر غلظت انفرادي و تحت کشنده مس و کادميوم بر شاخص هاي بيوشيميايي پلاسماي خون و کبد بچه فيل ماهي (Huso huso) بوده است. به اين منظور، در خرداد سال 1387، تعداد 54 عدد بچه ماهي (4 ماهه با وزن متوسط 6.8 ±55.4 گرم) به ترتيب، در معرض غلظت هاي تحت کشنده 20 و 300 ميکروگرم بر ليتر مس و کادميوم در سيستم آزمايشي نيمه ثابت به مدت 14 روز قرار گرفته و اثر غلظت هاي مذکور بر شاخص هاي بيوشيميايي مورد نظر در روز پاياني آزمايش مورد اندازه گيري قرار گرفت. بر اساس نتايج حاصله، سطوح گلوکز، پروتئين کل و تري گليسيريد پلاسما و همچنين پروتئين کبدي در ماهيان تحت تيمارهاي آزمايشي در روز نمونه برداري فاقد هرگونه اختلاف معني دار در مقايسه با ماهيان تيمار شاهد بود. از طرفي، مواجهه با فلزات مذکور، باعث تغييرات معني دار مقادير هورمون تري يودوتيرونين (T3) پلاسما در هر دو تيمار آزمايشي گرديد ولي چنين تغييرات معني داري براي هورمون تيروکسين (T4) مشاهده نشد. در مقابل، فقط مواجهه با مس باعث افزايش شديد و معني دار کورتيزول پلاسما گرديد. نتايج حاصل از آزمايش نشان دهنده فقدان هرگونه اختلاف آماري معني دار بين تيمارهاي آزمايشي با تيمار شاهد در ميزان فعاليت آنزيم کاتالاز (CAT) و سوپراکسيد ديسموتاز (SOD) کبد مي باشد. اما تغييرات معني داري در ميزان فعاليت SOD بين دو تيمار فلزي مشاهده شد. نتايج حاصله از اين مطالعه به خوبي نشان داد که غلظت هاي تحت کشنده مس و کادميوم بر بچه فيل ماهي اثرگذار بوده اند و همچنين، تغييرات هورموني مي تواند به عنوان نشانگرهاي مناسبي در بررسي مواجهه فيل ماهي با مس در آب شيرين پيشنهاد گردند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی