برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 81 تا صفحه 97 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه روش هاي مختلف ارزيابي پايداري ژنوتيپ هاي گندم نان در شرايط تنش خشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اصلاح نباتات، دانشگاه رازی کرمانشاه
 
چکیده: 
تنش خشکي يکي از مهم ترين عوامل محدودکننده توليد عملکرد گياهان زراعي در دنيا است. برهم کنش ژنوتيپ در محيط (G×E) تحت تنش خشکي بسيار معمول بوده و پيشرفت کارهاي اصلاحي را مشکل مي سازد. براي ارزيابي اين برهم کنش، 20 ژنوتيپ گندم نان در يک طرح بلوک هاي کامل تصادفي در 3 تکرار و 2 مکان (مکان تنش و مکان غيرتنش) در دو سال زراعي مورد بررسي قرار گرفتند. پايداري ژنوتيپ ها با استفاده از چندين روش پايداري از جمله انحراف از خط رگرسيون و ضريب خط رگرسيون در روش ابرهارت و راسل، واريانس پايداري شوکلا، ان ت خاب هم زمان براي عملکرد و پايداري، اکووالانس ريک و روش ناپارامتري رتبه مورد ارزيابي قرار گرفت. هدف از اين مطالعه مقايسه نتايج روش هاي بالا و انتخاب ساده ترين روش براي تعيين پايداري ژنوتيپ ها بود. در بيش تر روش ها ژنوتيپ هاي شماره 9 و 12 به عنوان پايدارترين ژنوتيپ ها انتخاب گرديدند. ضرايب همبستگي روش هاي مختلف تعيين پايداري ژنوتيپ ها با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن تعيين گرديد. به دليل همبستگي قوي معني دار بين ميانگين عملکرد و ميانگين رتبه و همبستگي هاي قوي و معني دار بين انحراف از رگرسيون و ساير روش هاي مورد استفاده و همبستگي قوي بين اين روش با روش انحراف معيار رتبه مي توان نتيجه گرفت که روش ساده رتبه بندي براي تعيين پايدارترين ژنوتيپ ها کافي بوده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارعی، ل.، و فرشادفر، ع.، و حق ‌پرست، ر.، و رجبی، ر.، و محمدی سراب بادیه، م.، و زالی، ح. (1391). مقایسه روش های مختلف ارزیابی پایداری ژنوتیپ های گندم نان در شرایط تنش خشکی. تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی), 5(3), 81-97. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=185973Vancouver : کپی

زارعی لیلا، فرشادفر عزت اله، حق ‌پرست رضا، رجبی رحمان، محمدی سراب بادیه مریم، زالی حسن. مقایسه روش های مختلف ارزیابی پایداری ژنوتیپ های گندم نان در شرایط تنش خشکی. تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی). 1391 [cited 2022January27];5(3):81-97. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=185973IEEE : کپی

زارعی، ل.، فرشادفر، ع.، حق ‌پرست، ر.، رجبی، ر.، محمدی سراب بادیه، م.، زالی، ح.، 1391. مقایسه روش های مختلف ارزیابی پایداری ژنوتیپ های گندم نان در شرایط تنش خشکی. تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی), [online] 5(3), pp.81-97. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=185973. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 73 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی