برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 11 تا صفحه 27 .
 
عنوان مقاله: 

نقش رونديابي رودخانه در شناسايي و اولويت بندي واحدهاي هيدرولوژيک حوزه سد بوستان از نظر سيل خيزي و ارائه راهکارهاي مديريتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فریدن
 
چکیده: 

تعيين مناطق مولد سيل و الويت بندي زير حوزه ها از نظر سيل خيزي در مديريت حوزه هاي آبخيز بزرگ نقش مهمي دارد. در اين مقاله نقش رونديابي سيل در تفکيک و شناسايي مناطق سيل خيز در حوزه آبخيز سد بوستان واقع در استان گلستان پس از رونديابي دبي زير حوزه ها در آبراهه هاي اصلي تا خروجي کل حوزه بررسي شده است. بدين منظور با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و با بهره گيري از مدل هيدرولوژيکي HMS HEC- و کاربرد روش تکرار حذف انفرادي زيرحوزه ها، هيدروگراف هاي سيل متناظر با بارش هاي طراحي براي هر يک از زيرحوزه ها محاسبه شد. با حذف متوالي زيرحوزه ها در هر بار اجراي مدل، دبي خروجي کل حوزه پس از رونديابي سيل در آبراهه هاي اصلي بدون زيرحوزه مورد نظر محاسبه گرديد، بدين ترتيب ميزان تاثير هر يک از زيرحوزه ها در توليد سيل خروجي بدست آمد.زيرحوزه اي که بيشترين سهم مشارکت را در توليد سيل خروجي حوزه به عهده داشت، به عنوان سيل خيزترين زير حوزه شناسايي شد. سپس ساير زير حوزه ها به ترتيب ميزان کمي مشارکت آنها در سيل خروجي اولويت بندي گرديدند. رونديابي سيل در آبراهه ها نشان داد که ميزان مشارکت زير حوزه ها در سيل خروجي متناسب با دبي اوج زير حوزه ها نبوده و لزوما زير حوزه هايي که دبي بيشتري دارند، بيشترين مشارکت را در سيل خروجي حوزه ندارند، زيرا عوامل رونديابي آبراهه ها و موقعيت مکاني زير حوزه ها مي توانند باعث تغيير در نحوه مشارکت گردند. جهت حذف اثر مساحت در اولويت بندي زير حوزه ها، ميزان تاثير هر واحد سطح زير حوزه در سيل خروجي نيز محاسبه گرديد، که از اين نظر اولويت بندي سيل خيزي زير حوزه ها تغيير يافت. در نهايت با توجه به نتايج بدست آمده راهکارهاي مديريتي لازم پيشنهاد گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 182
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی