برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  3 , شماره  8 ; از صفحه 1 تا صفحه 13 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه طراحي شهري با ميزان امنيت اجتماعي از نظر شهروندان بر اساس مدل CPTED (مطالعه موردي: شهر کرج)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 
چکیده: 
مقدمه و هدف پژوهش: اين پژوهش با هدف آرماني ارتقاء سطح امنيت اجتماعي در شهرها به کمک طراحي شهري و محيطي و به منظور نيل به جامعه اي امن انجام گرديده است. هدف ويژه اي که پژوهشگران در پي آن بوده اند تعيين رابطه طراحي شهري با ميزان امنيت اجتماعي بوده است و براي اين منظور فرض گرديده است که بين مولفه هاي طراحي شهري شامل اندازه و فرم فضا، آسايش بصري و محيطي، سازمان فضايي و نفوذپذيري، و کيفيت مسکن و کاربري زمين با ميزان امنيت اجتماعي رابطه وجود دارد.روش پژوهش: جامعه آماري اين پژوهش شهر کرج مي باشد و حجم جامعه آماري بر اساس سرشماري نفوس و مسکن سال 1385 مرکز آمار ايران برابر با 1732275 نفر مي باشد. روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي مي باشد که با استفاده از روش تصادفي طبقه اي، به ترتيب ابتدا از منطقه، سپس ناحيه و پس از آن محله نمونه گيري شده است. با توجه به جدول کرجسي - مورگان، حجم نمونه 384=n مي باشد. در نهايت با استفاده از روش هاي مطالعه کتابخانه اي و ميداني به جمع آوري داده ها پرداخته شده و داده هاي گردآوري شده با استفاده از نرم افزار تحليل آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل و روابط بين آنها مورد سنجش قرار گرفته استيافته ها: در اين پژوهش رابطه اي قوي ميان نمره مولفه هاي طراحي شهري و نمره جرايم رخ داده يافته شده است. به علاوه، بهبود شاخص هاي اين مولفه ها، منجر به کاهش ميزان جرايم ارتکاب يافته گرديده است. در نتيجه، امنيت اجتماعي بهبود يافته است که نشان دهنده رابطه مستقيم ميان اين مولفه ها و ميزان امنيت اجتماعي مي باشد، به گونه اي که با بهبود اين مولفه ها، ميزان امنيت اجتماعي بهبود يافته و در نتيجه هر چهار فرضيه اين پژوهش مورد تاييد قرار گرفته است. نتيجه گيري: از آنجايي که فرضيه هاي پژوهش مورد تاييد قرار گرفته اند، به نظر مي رسد که شاخص هاي مولفه هاي طراحي شهري نقشي حياتي در ميزان امنيت اجتماعي از نظر شهروندان ايفا مي کنند. بنابراين، بهبود شاخص هاي طراحي شهري با الويت ميزان قوي بودن روابط ميان مولفه هاي طراحي شهري و ميزان امنيت اجتماعي مي تواند بسترهاي ارتکاب اعمال مجرمانه در جامعه را کاهش دهد و موجب افزايش ميزان امنيت اجتماعي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زمانی مقدم، ا.، و رضایی، ع.، و خلقت دوست، ر. (1390). رابطه طراحی شهری با میزان امنیت اجتماعی از نظر شهروندان بر اساس مدل CPTED (مطالعه موردی: شهر کرج). مطالعات مدیریت شهری, 3(8), 1-13. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=185507Vancouver : کپی

زمانی مقدم افسانه، رضایی علی اکبر، خلقت دوست روزبه. رابطه طراحی شهری با میزان امنیت اجتماعی از نظر شهروندان بر اساس مدل CPTED (مطالعه موردی: شهر کرج). مطالعات مدیریت شهری. 1390 [cited 2021December07];3(8):1-13. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=185507IEEE : کپی

زمانی مقدم، ا.، رضایی، ع.، خلقت دوست، ر.، 1390. رابطه طراحی شهری با میزان امنیت اجتماعی از نظر شهروندان بر اساس مدل CPTED (مطالعه موردی: شهر کرج). مطالعات مدیریت شهری, [online] 3(8), pp.1-13. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=185507. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 173 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی