نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  5 , شماره  12 ; از صفحه 113 تا صفحه 126 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير عوامل موثر بر ارتقاي تمکين موديان مالياتي (اشخاص حقوقي) از ديدگاه کارکنان مالياتي در شهر تهران (مطالعه موردي: اداره کل امور مالياتي موديان بزرگ تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 
چکیده: 
مقدمه و هدف پژوهش: هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير عوامل موثر بر ارتقاي تمکين موديان مالياتي از ديدگاه کارکنان مالياتي موديان بزرگ مالياتي در شهر تهران مي باشد تا با بکارگيري آن عوامل، شاهد تمکين بيشتر موديان مالياتي جهت افزايش کارايي و اثربخشي نظام مالياتي باشيم.روش پژوهش: جامعه آماري 233 نفري اين پژوهش، کارکنان مالياتي اداره کل موديان بزرگ مالياتي شهر تهران مي باشد که نمونه اي به حجم 95 نفر از اين جامعه انتخاب شد. روش نمونه گيري نيز تصادفي ساده مي باشد. اين پژوهش، از نظر هدف کاربردي است.يافته ها: در اين پژوهش آگاهي موديان در خصوص قوانين و مقررات مالياتي و تکاليف مربوط، اعمال جرائم مالياتي نسبت به موديان و مصرف صحيح درآمدهاي مالياتي و اعلام آن براي موديان مالياتي، بر تمکين موديان مالياتي اثر مثبت مي گذارد.نتيجه گيري: نتايج آزمون فرضيه هاي اين پژوهش، حاکي از اين است که در سطح اطمينان 95 درصد، از ديدگاه کارکنان مالياتي اداره کل موديان بزرگ مالياتي شهر تهران، شواهدي مبني بر رد فرضيه هاي آگاهي موديان از قوانين و مقررات مالياتي و تکاليف مربوط، اعمال جرائم مالياتي، مصرف صحيح درآمدهاي مالياتي و اعلام آن براي موديان مالياتي وجود نداشت و مي توان، آنها را از عوامل موثر بر ارتقاي تمکين موديان مالياتي دانست.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میرمحمدی، ر.، و قربانی، ر.، و وظیفه دوست، ح. (1390). بررسی تاثیر عوامل موثر بر ارتقای تمکین مودیان مالیاتی (اشخاص حقوقی) از دیدگاه کارکنان مالیاتی در شهر تهران (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تهران). مدیریت فرهنگی, 5(12), 113-126. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=185403Vancouver : کپی

میرمحمدی رشید، قربانی رحیم، وظیفه دوست حسین. بررسی تاثیر عوامل موثر بر ارتقای تمکین مودیان مالیاتی (اشخاص حقوقی) از دیدگاه کارکنان مالیاتی در شهر تهران (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تهران). مدیریت فرهنگی. 1390 [cited 2022May19];5(12):113-126. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=185403IEEE : کپی

میرمحمدی، ر.، قربانی، ر.، وظیفه دوست، ح.، 1390. بررسی تاثیر عوامل موثر بر ارتقای تمکین مودیان مالیاتی (اشخاص حقوقی) از دیدگاه کارکنان مالیاتی در شهر تهران (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تهران). مدیریت فرهنگی, [online] 5(12), pp.113-126. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=185403. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 269 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی