برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين ارتباط افسردگي و نگرش نسبت به امور مذهبي در دانشجويان دانشكده پرستاري، مامايي و بهداشت بندرعباس در سال 1379

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: هدف از انجام اين پژوهش بررسي ميزان افسردگي در دانشجويان پرستاري، مامايي و بهداشت و رابطه آن با نگرش فرد نسبت به امور مذهبي، در دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس است.

روش کار: در اين پژوهش، 299 آزمودني (105 پسر و 194 دختر) دانشجو که به روش نمونه گيري غير احتمالي و از نوع آسان وارد بررسي شده بودند، با آزمون افسردگي بک و جهت گيري مذهبي آلپورت مورد بررسي قرار گرفتند.

نتايج: بر اساس آزمون افسردگي بک از مجموع افراد مورد بررسي، 55.5% بدون افسردگي، 32.1% افسردگي خفيف، 11% افسردگي متوسط و 1.3% افسردگي نسبتا شديد يا شديد داشتند. بر اساس مقياس نگرش مذهبي دوبعدي آلپورت، مذهب در 8.7% افراد مورد بررسي بيروني و در 91.3% دروني شده است. آزمون آماري مجذور کاي نشان داد از نظر ميزان افسردگي در دختران و پسران اختلاف معني دار آماري وجود ندارد (p<0.05).بين ميزان افسردگي و نگرش فرد نسبت به امور مذهبي همبستگي معکوس وجود دارد به اين ترتيب که با بالا رفتن نگرش مذهبي، ميزان افسردگي کاهش مي يابد. P<0.05) و (r=-0.16

نتيجه گيري: شدت افسردگي با نگرش فرد نسبت به امور مذهبي ارتباط معني دار آماري دارد و در افراد کم اعتقاد به مذهب، ميزان افسردگي بيشتر از افراد مذهبي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 157
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی