T44sans-serif; font-size: 8pt">4 ، ،sans-serif; font-size: 8pt" lang="AR-SA"> ،T3T3sans-serif; font-size: 8pt" dir="ltr">T3 و و sans-serif; font-size: 8pt"> و TSH TSHsans-serif; font-size: 8pt" dir="ltr"> TSH، موش صحرايي" title="(Q2): sans-serif; font-size: 8pt" lang="AR-SA">، موش صحرايي">sans-serif; font-size: 8pt" lang="AR-SA">، موش صحرايي(Q2)" />
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  11 , شماره  44 ; از صفحه 149 تا صفحه 154 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر عصاره آبي گياه آلوئه ورا بر سطح سرمي هورمون هاي  T4 ،T3 و TSH در موش هاي صحرايي نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ملایر، خیابان اراک، بلوار آزادی، کوچه خردمند، کدپستی: 65716-81151
 
چکیده: 

مقدمه: بررسي هاي مختلف نشان مي دهند که عصاره آبي گياه آلوئه ورا و گياهان هم خانواده آن بر عملکردهاي فيزيولوژيک بدن و به ويژه بر عملکرد تيروئيد تاثير بسزايي دارند.
هدف: هدف اصلي اين تحقيق بررسي اثر محلول 20 درصد ژل آلوئه ورا بر سطح سرمي
T3،T4  و TSH مي باشد.
روش بررسي: در تحقيق حاضر 20 سر موش نر نژاد ويستار به دو گروه ده سري شاهد و دريافت کننده محلول 20 درصد ژل آلوئه ورا با دوز 625 ميلي گرم بر کيلوگرم به مدت 21 روز تقسيم شدند. محلول 20 درصد ژل آلوئه ورا به روش گاواژ تجويز شد. پس از اتمام تجربيات در هر گروه، نمونه هاي خوني از طريق خونگيري از قلب جمع آوري شدند. پس از تهيه سرم، سطح هورمون هاي
T3،T4  و TSH با استفاده از روش الکترو کمي لومينسانس مورد سنجش قرار گرفتند. در نهايت داده هاي حاصل با استفاده از روش آماري آزمون واريانس يک طرفه بين گروه ها مورد مقايسه واقع شدند.
نتايج: نتايج نشان دادند که در موش هاي دريافت کننده محلول 20 درصد ژل آلوئه ورا، سطح سرمي هورمون هاي
T3،T4  و TSH کاهش معني داري را نسبت به گروه شاهد نشان داد (به ترتيب 0.05>p، 0.01>p، 0.001>p).
نتيجه گيري: نتايج بيانگر آن هستند که محلول 20 درصد ژل آلوئه ورا باعث کاهش سطح سرمي هورمون هاي
T3،T4  و TSH مي شود و تجويز اين محلول احتمالا مي تواند در تنظيم پرکاري تيروئيد مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی