مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بهينه سازي توان مصرفي در خط نورد سرد پيوسته با الگوريتم ژنتيك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است