برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1381 , دوره  10 , شماره  39 ; از صفحه 13 تا صفحه 19 .
 
عنوان مقاله: 

تماس شغلي با بنزن و عوارض هماتولوژيك ناشي از آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: مطالعات مختلف حاکي از اثرات ميلوتوکسيک و لوکوموژنيک بنزن بر روي انسان است. به منظور ارزيابي ميزان بخارات بنزن در هواي محيط کار و بررسي عوارض هماتولوژيک آن بر افراد در معرض تماس، مطالعه حاضر بر روي افراد شاغل در يکي از کارخانه هاي توليد بنزن اصفهان صورت پذيرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مورد - شاهدي (Case-Control) تعداد چهل نفر از کارگران در معرض بنزن و چهل نفر از شاغلان بدون مواجهه (گروه شاهد) که از نظر سن و جنس يکسان بودند، انتخاب گرديدند. نمونه برداري از هواي محل کار بر اساس توصيه هاي انستيتو ملي بهداشت و ايمني شغلي آمريکا (NIOSH) انجام گرفت و تجزيه نمونه هاي بنزن در هوا توسط دستگاه گاز کروماتوگرافي صورت پذيرفت. در نمونه خون وريدي کليه افراد شمارش کامل سلولي (CBC) و ساير شاخص ها، مورد بررسي قرار گرفت. لام خون محيطي تهيه و فعاليت فسفاتاز قليايي لکوسيتي (LAP) و عملکرد نوتروفيل ها مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: غلظت بنزن هواي محيط کار در بعضي از محل هاي کار افراد در معرض 3.99 پي پي ام بود که بيش از استاندارد جهاني (يک پي پي ام) مي باشد. فراسنج هاي غير هماتولوژيک نظير سن، سابقه کار و اعتياد به سيگار اختلاف معني داري بين دو گروه مورد و شاهد نشان نداد. فراسنج هاي هماتولوژيک در دو گروه شاهد و مورد اختلاف معني داري نداشتند. ميانگين هماتوکريت (Hct)، فعاليت فسفاتاز قليايي لکوسيتي (LAP) و درصد احياي نيتروبلوتترازوليوم (NBT) توسط نوتروفيل ها در کارکنان گروه مورد به طور معني داري بيش از مقدار آن در گروه شاهد بود (P<0.001, P<0.05).
نتيجه گيري و توصيه ها: غلظت بنزن حداقل در قسمت هايي از محيط کار کارگران بيش از حد استاندارد جهاني است و مي تواند باعث افزايش فعاليت LAP و درصد احياي NBT در نوتروفيل ها گردد که اين يافته ها دليلي بر تحريک سلول هاي رده نوتروفيلي توسط بنزن محسوب مي گردد. مطالعات آينده نگر در زمينه پي گيري اثرات درازمدت تماس با بنزن توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زمانی پور، ش.، و مرتضوی، ی.، و کاویانی، س. (1381). تماس شغلی با بنزن و عوارض هماتولوژیک ناشی از آن . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research), 10(39), 13-19. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=18512



Vancouver : کپی

زمانی پور شهزاد، مرتضوی یوسف، کاویانی سعید. تماس شغلی با بنزن و عوارض هماتولوژیک ناشی از آن . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research). 1381 [cited 2021July27];10(39):13-19. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=18512



IEEE : کپی

زمانی پور، ش.، مرتضوی، ی.، کاویانی، س.، 1381. تماس شغلی با بنزن و عوارض هماتولوژیک ناشی از آن . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research), [online] 10(39), pp.13-19. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=18512.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 532 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی