نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر هم افزايي نانو ذرات نقره به همراه عصاره اتانولي اکاليپتوس بر تعداد کولوني هاي قارچ آسپرژيلوس نيجر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* فلاورجان، بلوار بسیج، بلوار دانشگاه
 
چکیده: 
زمينه و هدف: يکي از زمينه هاي کاربردي نانوبيوتکنولوژي استفاده از نانو ذرات نقره (Nanosilver particles) است. اين نانو ذرات داراي خاصيت ضدباکتري و ضدقارچ مي باشند و مي توان از درمان هاي ترکيبي استفاده نمود. اين مطالعه به منظور تعيين اثر هم افزايي نانوذرات نقره و عصاره اتانولي اکاليپتوس در مهار رشد قارچ آسپرژيلوس نيجر انجام شد.روش بررسي: در اين مطالعه آزمايشگاهي براي کشت قارچ آسپرژيلوس نيجر، از محيط کشت (Potato Dextrose Agar) PDA استفاده شد. براي مقايسه اثر هم افزايي نانوذرات نقره و عصاره اتانولي اکاليپتوس، پنج گروه آزمايش و يک گروه کنترل در نظر گرفته شد. به محيط کشت گروه اول نانوذرات نقره با غلظت50 ppm ؛ گروه دوم نانوذرات نقره با غلظت12.5 ppm ؛ گروه سوم عصاره 100 درصد اتانولي اکاليپتوس؛ گروه چهارم عصاره 100 درصد اتانولي اکاليپتوس به همراه نانوذرات نقره با غلظت12.5 ppm و گروه پنجم عصاره 100 درصد اتانولي اکاليپتوس به همراه نانوذرات نقره با غلظت 50 ppm اضافه شد و گروه کنترل آب مقطر دوبار تقطير دريافت کرد. بعد از گذشت 8 و 24 روز تعداد کولوني ها در محيط هاي کشت مقايسه شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS-15 و آزمون ANOVA تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: تعداد کولوني هاي قارچ آسپرژيلوس نيجر 8 روز بعد از تيمار از 200 عدد در گروه کنترل به 90، 75، 55 و 43 به ترتيب در گروه نانوذرات نقره به تنهايي در غلظت12.5 ppm ، گروه نانوذرات نقره به تنهايي در غلظت50 ppm ، گروه نانوذرات نقره در غلظت50 ppm همراه با عصاره اتانولي اکاليپتوس و گروه عصاره 100 درصد اتانولي اکاليپتوس کاهش معني داري يافت ((P<0.05. تعداد کولوني هاي قارچ آسپرژيلوس نيجر 24 روز بعد از تيمار از 200 عدد در گروه کنترل به 42، 14 و 2 به ترتيب در گروه هاي عصاره 100 درصد اتانولي اکاليپتوس، نانوذرات نقره در غلظت 12.5ppm همراه با عصاره اتانولي اکاليپتوس و نانوذرات نقره در غلظت50ppm همراه با عصاره اتانولي اکاليپتوس کاهش آماري معني داري نشان داد (P<0.05).نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که نانوذرات نقره در غلظت 50ppm به همراه عصاره اتانولي اکاليپتوس باعث کاهش تعداد کولوني هاي قارچ آسپرژيلوس نيجر مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نقش، ن.، و دودی، م.، و سلیمانی، ص.، و ترکان، س. (1391). اثر هم افزایی نانو ذرات نقره به همراه عصاره اتانولی اکالیپتوس بر تعداد کولونی های قارچ آسپرژیلوس نیجر. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان, 14(4 (پی در پی 44)), 89-93. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=184287Vancouver : کپی

نقش نوشین، دودی منیر، سلیمانی صفورا، ترکان سمیرا. اثر هم افزایی نانو ذرات نقره به همراه عصاره اتانولی اکالیپتوس بر تعداد کولونی های قارچ آسپرژیلوس نیجر. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. 1391 [cited 2022May19];14(4 (پی در پی 44)):89-93. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=184287IEEE : کپی

نقش، ن.، دودی، م.، سلیمانی، ص.، ترکان، س.، 1391. اثر هم افزایی نانو ذرات نقره به همراه عصاره اتانولی اکالیپتوس بر تعداد کولونی های قارچ آسپرژیلوس نیجر. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان, [online] 14(4 (پی در پی 44)), pp.89-93. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=184287. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 145 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی