برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 67 تا صفحه 82 .
 
عنوان مقاله: 

انتخاب سبد پروژه هاي تحقيق و توسعه با استفاده از يک مدل ترکيبي تحليل پوششي داده ها- کارت امتيازي متوازن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه مطالعات سیاست گذاری، مدیریت و نوآوری سینا
 
چکیده: 

اگرچه سرمايه گذاري در پژوهش و فناوري يک ابزار مطمئن براي دستيابي به اهداف در سازمان هاي فناوري محور است، محدوديت منابع اين سازمان ها را ناگزير از انتخاب ميان انبوهي از پروژه هاي پژوهش و فناوري مي سازد. ارزيابي و انتخاب پروژه هاي پژوهشي همواره از دغدغه هاي تصميم گيران بوده است که به اهميت هم راستايي پروژه هاي پژوهشي با اهداف استراتژيک هر سازمان باز مي گردد. مديريت سبد پروژه ها در واقع تعيين مي کند که در افق زماني موردنظر بر روي چه پروژه هايي و به چه ميزان سرمايه گذاري انجام شود، کدام پروژه ها متوقف شوند و کدام پروژه ها با يکديگر ادغام شوند. ارزيابي سبد پروژه ها يک فرايند اساسي است که پس از تدوين رهنگاشت فناوري سازمان آغاز مي شود و از خروجي هاي رهنگاشت فناوري به عنوان ورودي هاي فاز توليد پروژه هاي کانديدا در چرخه مديريت سبد استفاده مي کند. در اين مقاله، چارچوب ارزيابي سبد پروژه هاي تحقيق و توسعه در قالب 4 فاز : 1- توليد پروژه هاي کانديدا بر مبناي نتايج حاصل از رهنگاشت فناوري و نيازسنجي؛ 2- ارزيابي پروژه ها شامل دسته بندي انواع پروژه ها و تحليل ارزش و ريسک آنها برمبناي معيارهاي کارت امتيازي متوازن و عدم قطعيت؛ 3- انتخاب سبد بر اساس مدل ترکيبي تحليل پوششي داده ها-کارت امتيازي متوازن (DEA-BSC) و 4- تنظيم سبد؛ سازمان دهي شده است. مدل تحليل پوششي داده ها-کارت امتيازي متوازن به منظور ارزيابي و انتخاب سبد پروژه هاي تحقيق و توسعه ارائه شده است. نتايج حاصل از انتخاب سبد پروژه هاي تحقيق و توسعه، در يک پانل خبرگي، توسط خبرگان صنعت گاز مورد ارزيابي و اعتبارسنجي قرار گرفت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 382
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی