برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  - , شماره  4 ; از صفحه 73 تا صفحه 83 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تاثير سطوح مختلف اسيدآمينه والين برعملکرد وصفات لاشه جوجه هاي گوشتي سويه راس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي تاثير بهترين سطح اسيد آمينه والين قابل هضم حقيقي (با روش جمع آوري مدفوع) بر عملکرد و صفات لاشه جوجه هاي گوشتي، آزمايشي با استفاده از 320 قطعه جوجه گوشتي يک روزه مخلوط نر و ماده سويه راس 308 اجرا شد. طرح آزمايشي مورد استفاده، طرح کاملا تصادفي بود. تيمارها شامل نسبت هاي والين به ليزين قابل هضم، شامل سطوح 0.75، 0.78، 0.81، 0.84 و 0.87 بودند و هر تيمار در 4 تکرار و هر تکرار شامل 16 قطعه جوجه بودند. طول دوره آزمايش 42 روز بود. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري داده ها نشان داد که در دوره آغازين، اختلاف بين ميانگين مصرف خوراک جوجه ها معني دار بود. بطوريکه تيمار 0.87 کمترين و تيمار 0.78، بالاترين مصرف خوراک را نشان دادند. ولي در دوره هاي رشد، پاياني و کل دوره پرورشي اختلاف معني داري ديده نشد. از نظر صفت افزايش وزن در دوره هاي آغازين و رشد، اختلاف بين ميانگين افزايش وزن جوجه ها معني دار گرديد. به ترتيب تيمارهاي 0.78 و 0.84 داراي بيشترين و تيمارهاي 0.75 و 0.87 داراي کمترين افزايش وزن در اين دوره ها بودند. ولي دردوره پاياني و کل دوره اختلاف معني داري ديده نشد. صفت ضريب تبديل غذايي در تيمارهاي مختلف در هيچ يک از دوره ها تفاوت معني داري نشان نداد. همچنين درانتهاي دوره آغازين (10 روزگي)، نسبت سنگدان به وزن بدن، تفاوت معني داري بين تيمارها نشان داد. ضمنا ميزان درصد خاکستر استخوان ران جوجه هاي تغذيه شده با نسبت والين به ليزين قابل هضم 0.87 در مقايسه با ساير تيمارها به طور معني داري بالاتر بود. همچنين درانتهاي دوره (42 روزگي)، براي درصد نسبي سنگدان و قلب تفاوت معني داري بين تيمارها مشاهده شد. درصد نسبي هيچکدام از صفات پانکراس، کبد، چربي احشايي و بازده ران و سينه درانتهاي آزمايش، معني دار نشد. لذا به نظر ميرسد که تيمار والين: ليزين=0.81، در عملکرد (افزايش وزن، مصرف خوراک و ضريب تبديل غذايي) مقادير بهتر، تيمار والين: ليزين=0.87 در صفات لاشه مقادير بالاتر و در مجموع تيمار والين: ليزين=0.84، بهترين عملکرد را نشان داده اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 165
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی