نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  - , شماره  4 ; از صفحه 27 تا صفحه 35 .
 
عنوان مقاله: 

اثر جايگزيني روغن آفتابگردان به جاي روغن سويا بر روي عملکرد جوجه هاي گوشتي سويه راس (جنس نر)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
به منظور بررسي تأثير بهترين سطح روغن آفتابگردان بر صفات عملکردي و بيوشيميايي خون جوجه هاي گوشتي آزمايشي با استفاده از 300 قطعه جوجه گوشتي يک روزه سويه تجاري راس (جنس نر) اجرا شد. طرح آزمايشي مورد استفاده طرح کاملا تصادفي شامل 5 تيمار و هر تيمار متشکل از 4 تکرار و هر تکرار حاوي 15 قطعه جوجه نر بود. تيمارهاي آزمايشي شامل: تيمارA يا تيمار شاهدحاوي روغن سويا به عنوان تنها منبع روغن گياهي جيره، تيمار B شامل (75% روغن آفتابگردان+ 25% روغن سويا) تيمار C شامل (50% روغن سويا+ 50% روغن آفتابگردان)، تيمار D شامل (25% روغن سويا+ 75% آفتابگردان) و تيمار E شامل 100% روغن آفتابگردان در کل دوره آزمايش بود.نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري داده ها نشان داد در دوره آغازين، اختلاف بين ميانگين افزايش وزن جوجه ها معني دار مي باشد. در اين دوره کمترين ميانگين مربوط به تيمار C و بيشترين ميانگين افزايش وزن مربوط به تيمار A بوده است. در دوره رشد مقايسه افزايش وزن بين ميانگين گروهها از نظر اين صفت حاکي از اختلاف معني دار بين ميانگين گروهها بود. در اين دوره تيمار A داراي بالاترين و تيمار E داراي کمترين ميانگين افزايش وزن بوده اند. در دوره پاياني و کل دوره اختلاف معني داراي مشاهده نگرديد. از نظر صفت خوراک مصرفي در دوره آغازين اختلاف معني داري بين گروه ها مشاهده نشد. در اين دوره تيمار C داراي کمترين و تيمار A داراي بالاترين خوراک مصرفي بود.در دوره رشد مقايسه ميانگين خوراک مصرفي حاکي از اختلاف معني دار بين ميانگين گروههاي مختلف بود. در اين دوره تيمار A داراي بالاترين و تيمار E داراي کمترين ميانگين مصرفي بودند. در دوره پاياني و کل دوره اختلاف معني داري بين تيمارهاي مختلف از نظر خوراک مصرفي ديده نشد. ضريب تبديل غذايي در دوره آغازين فقط بين تيمارهاي C و A و همچنين در دوره رشد بين همه تيمارها معني دار گرديد. اما در دوره پاياني در هيچکدام از تيمارها معني دار نگرديد. از نظر درصد ران، قلب،چربي احشايي، کبد و لوزالعمده بين ميانگين هاي تيمارهاي مختلف تفاوت معني دار نبود. در مورد درصد سينه اختلاف معني داري بين ميانگين گروههاي A و E ديده شد. تيمار E داراي کمترين و تيمار A داراي بالاترين ميانگين درصد سينه بودند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کریمی، س.، و زارعی، ا.، و لطف الهیان، ه.، و معتمدی مطلق، م.، و باقری منصوری، م. (1388). اثر جایگزینی روغن آفتابگردان به جای روغن سویا بر روی عملکرد جوجه های گوشتی سویه راس (جنس نر). دانش و پژوهش علوم دامی, -(4), 27-35. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=183996Vancouver : کپی

کریمی سیدحسین، زارعی ابوالفضل، لطف الهیان هوشنگ، معتمدی مطلق محمد، باقری منصوری محمدحسین. اثر جایگزینی روغن آفتابگردان به جای روغن سویا بر روی عملکرد جوجه های گوشتی سویه راس (جنس نر). دانش و پژوهش علوم دامی. 1388 [cited 2022May26];-(4):27-35. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=183996IEEE : کپی

کریمی، س.، زارعی، ا.، لطف الهیان، ه.، معتمدی مطلق، م.، باقری منصوری، م.، 1388. اثر جایگزینی روغن آفتابگردان به جای روغن سویا بر روی عملکرد جوجه های گوشتی سویه راس (جنس نر). دانش و پژوهش علوم دامی, [online] -(4), pp.27-35. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=183996. 

 
بازدید یکساله 269 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی